Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
colourBlue
titleForberedelser
     
Status
subtletrue
titleStudent
   

Excerpt

 Eksamen med tillatte hjelpemidler.


Warning

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Prøver med tillatte hjelpemidler (oppgavetype Filopplasting) - for kandidater

Engelsk: Open book test (Upload Assignment question type) - for candidatesInfo
titleAndre språk

Open Book ExamsIntroduksjon

Eksamen med tillatte hjelpemidler og hjemmeeksamen,  benytter seg oftest av oppgavetypen filopplasting. Det innebærer at du skriver besvarelsen i det programmet du selv foretrekker og laster opp den endelige filen med besvarelsen i eksamensløsningen.

Når du leverer besvarelsen din benytter du vanlige nettleser. Ingen ekstra installasjoner er nødvendig.
For å forsikre seg om at du har forstått hvordan det foregår, og at din datamaskin fungerer som den skal, kan det være lurt å ta en demoeksamen i forkant av eksamen. 


Panel
borderColor#fafafa
bgColor#fafafa
borderWidth0

Sjekkliste

Children Display
styleh2
pageEksamen med tillatte hjelpemidler
excerptTypesimple