Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
colourBlue
titleForberedelser
     
Status
subtletrue
titleStudent
   
Excerpt

 Eksamen med tillatte hjelpemidler.

Info
titleAndre språk

Open Book Exams


Introduksjon

Eksamen med tillatte hjelpemidler og hjemmeeksamen,  benytter seg oftest av oppgavetypen filopplasting. Det innebærer at du skriver besvarelsen i det programmet du selv foretrekker og laster opp den endelige filen med besvarelsen i eksamensløsningen.

Når du leverer besvarelsen din benytter du vanlige nettleser. Ingen ekstra installasjoner er nødvendig.
For å forsikre seg om at du har forstått hvordan det foregår, og at din datamaskin fungerer som den skal, kan det være lurt å ta en demoeksamen i forkant av eksamen.

 

Panel
borderColor#fafafa
bgColor#fafafa
borderWidth0

Sjekkliste

Children Display
styleh2
pageEksamen med tillatte hjelpemidler
excerptTypesimple