Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Seksjoner i oppgavesett 

Engelsk: Sections in Question sets


Status
colourBlue
titleForberedelser
  
Status
subtletrue
colourGrey
titleForfatter
   
  

Excerpt

Hvordan velge tilfeldig uttrekk av spørsmål fra et oppgavesettInfo
titleKrever aktivering

Denne funksjonaliteten krever aktivering. Meld fra via en service request på Service Desk

Introduksjon

Studentene kan få et tilfeldig utvalg spørsmål fra et oppgavesett 

  • Når du har opprettet oppgavesettet, kan du velge om det skal hentes et tilfeldig uttrekk av oppgavene fra oppgavesettet 
  • Det er tilfeldig fra student til student, hvilke oppgaver som er trukket ut, og oppgavene er alltid i tilfeldig rekkefølge
  • Det kan også velges å ha med alle oppgavene, men å vise dem i tilfeldig rekkefølge for kandidatene,

Slik gjør du:


1) Etter å ha opprettet et oppgavesett, velges ikonet  for tilfeldig uttrekk av spørsmål. Dette gjøres per seksjon. Det betyr at det kan være tilfeldig uttrekk fra én seksjon, og ha alle oppgaver fra en annen seksjon.

På den måten kan man sette opp prøver med noen obligatoriske oppgaver  og noen tilfeldige utvalgte - da kan det spørsmålet opprettes eller flyttes til en egen seksjon.Da vil du i den påfølgende dialogboksen, få tre valg:

1) Ingen tilfeldig uttrekk eller rekkefølge av oppgaver. Dette er satt som standard, og er også gjeldende til du aktivt velger noe annet for oppgavesettet.

2) Tilfeldig rekkefølge på oppgaver - Hver kandidat vil få oppgavene i denne seksjonen i en tilfeldig rekkefølge

3)Tilfeldig uttrekk er deaktivert. Oppgavene i seksjone har ikke samme maks poeng. Denne vil være markert hvis det er ulik poenggiving på oppgavene i seksjonen.Når forfatter har valgt at oppgavesettet skal være tilfeldig uttrekk, vil det vises på oversikten på oppgavesettet med en  informasjonsramme som forteller hvor mange spørsmål som skal trekkes ut og maksimal poengsum. Dette kan redigeres. 


Note

Det kan kun brukes tilfeldig uttrekk av spørsmål dersom det er oppgitt samme antall poeng per oppgave.