Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
colourBlue
titleForberedelser
 
Status
subtletrue
colourGrey
titleHovedansvarlig
 
   
Status
subtletrue
titleStudent
 

Excerpt

Noen type besvarelser skal slettes fra Insperas servere etter sensur. Dette kan studentene selv gjøre, hvis prøven er satt opp med en slik instilling.Info
titleAndre språk
N/AWarning

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Kvittere ut prøve - for kandidater
Engelsk: Sign off submission - for candidates


Introduksjon

Om det er nødvendig å fjerne besvarelsen fra Inspera etter at eksamen er vurdert, kan den som administrerer prøven aktivere denne funksjonen. 


Info

Pass på å laste ned besvarelsen før du signerer ut besvarelsen.

Slik gjør du: 

1) Etter at eksamen er vurdert, vil det legges til en aksjon: Fjern besvarelse


2) Dette er en handling som ikke kan angres. Derfor vil det sprette opp en ny bekreftelse før besvarelsen fjernes endelig.


3) Slik vil det se ut under den arkiverte prøven, der besvarelsen er slettet;