Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

FORBEREDELSER     STUDENT    Eksamen med tillatte hjelpemidler.

Andre språk


Introduksjon

Eksamen med tillatte hjelpemidler og hjemmeeksamen,  benytter seg oftest av oppgavetypen filopplasting. Det innebærer at du skriver besvarelsen i det programmet du selv foretrekker og laster opp den endelige filen med besvarelsen i eksamensløsningen.

Når du leverer besvarelsen din benytter du vanlige nettleser. Ingen ekstra installasjoner er nødvendig.
For å forsikre seg om at du har forstått hvordan det foregår, og at din datamaskin fungerer som den skal, kan det være lurt å ta en demoeksamen i forkant av eksamen.

Sjekkliste: 


  • No labels