Oppmøte

GJENNOMFØRING HOVEDANSVARLIG STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT Bruk Monitor til å registrere oppmøte

Andre språk


Introduksjon

Det kan være nyttig å legge til et filter i Monitor for å ta oppmøte. Når oppmøte er registrert kan en velge å kun se de kandidatene som har møtt, og dermed fjerne "støy" fra Monitor-bildet. 


Slik gjør du

Vi foreslår følgende:

  1. Filtrer etter kandidater med egenskapen Oppmøte ikke registrert
  2. Fjern kolonner som ikke er nødvendige for å registrere oppmøte    Et eksempel på Monitor-bildet med de foreslåtte innstillingene. Når eksamensvakter registrerer at en kandidat har møtt, fjernes kandidaten fra listen, og antall kandidater som ikke har fått registrert oppmøte reduseres - i dette eksempelet fra 4 til 3.

  3. Eksamensvakten oppdaterer oppmøte-status i handlingsmenyen til høyre:  4. Når Oppmøte oppdateres, får eksamensvakten melding om dette på toppen av skjermen:  5. Når oppmøte er tatt, kan filteret endres til å kun vise kandidatene som har møtt