Poenggivning - manuelt vurderte oppgaver

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Poenggivning for oppgaver - Enkel 

Engelsk: Question scoring - Basic

Hvordan angi maksimum poengsum for manuelt vurderte oppgaver


Introduksjon

De manuelt vurderte oppgavetypene dette gjelder er:


Maksimum poengsum, definert av oppgaveforfatter. angir den høyeste poengsummen sensor kan gi en kandidat i vurderingsfasen. Oppgaveforfatter setter denne poengsummen når h*n utformer en manuelt vurdert oppgave.
Dersom maksimum poengsum settes til f.eks. 10, vil 10 poeng være tilgjengelig for sensor når oppgaven skal vurderes:

Merk, består oppgavesettet kun av manuelt vurderte oppgaver må hovedansvarlig bestemme at terskelverdier skal benyttes for at sensor skal få tilgang til å sette poeng per oppgave. Benyttes ikke terskelverdier skal sensor sette delkarakter per oppgave.