Brukeradministrator

Search
 

 

Opprette brukere

Hvordan opprette en ny bruker i Inspera Assessment

Brukerroller

Gi brukere roller

Organisasjonsenheter og Hierarkisk organisasjonsstruktur

Hver bruker er medlem i én eller flere organisasjonsenheter

Endre passord

Du ønsker å endre passord eller sette passord for brukere.

CSV Import av brukere

Slette brukere

FS løpenummer i praksis