Brukerroller

FORBEREDELSER  BRUKERADMINISTRATOR     Gi brukere roller

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Rollebeskrivelser i Inspera Assessment

Engelsk: Role descriptions in Inspera Assessment

Andre språk


Introduksjon

Kun brukere med rollen Brukeradministrator kan gi og endre roller


Rollene

Brukeradministrator

Har tilgang til Brukeradministrasjon fra tannhjulet. Kan opprette og redigere brukere, roller og tilhørigheter.

Hovedansvarlig

Har tilgang til fanene: Prøver, Monitor, Vurdering. Kan opprette prøver og invitere bidragsytere. En hovedansvarlig må være hovedansvarlig på en prøve for å kunne ta hovedansvarlig-handlinger på prøven. En hovedansvarlig som oppretter en prøve blir automatisk hovedansvarlig på den prøven. En kan også bli invitert som hovedansvarlig til en prøve opprettet av en annen, og en prøve kan dermed ha mer enn en hovedansvarlig. 

Stedsansvarlig

Har tilgang til Prøver og Monitor. En må være stedsansvarlig på en prøve for å få tilgang til prøven i Prøver og Monitor fanene. 

Forfatter

Har tilgang til fanen Oppgaver. Kan opprette oppgaver og oppgavesett. 

Eksamensvakt

Har tilgang til Monitor fanen. Må være invitert som Eksamensvakt på prøven for å se prøven i Monitor.

Sensor

Har tilgang til Vurderingsfanen. Må være lagt til som sensor på en prøve for å få tilgang til besvarelsene og vurdere disse.

Reporter

Har tilgang til Rapporter fanen. Må være reporter på en prøve for å få tilgang til den i Rapporter fanen.


Bidragsytere

Alle brukere, med sine roller, må inviteres som bidragsytere på en prøve for å kunne utføre handlinger knyttet til den prøven. Det eneste unntaket er forfattere, som kan lage oppgaver og oppgavesett uavhengig av prøver, og brukere med utvidet tilgang (se under).


Utvidet tilgang

En bruker med utvidet tilgnag får automatisk hovedansvarlig rollen. Kombinasjonen utvidet tilgang og hovedansvarlig lar brukere utføre hovedansvarlig handlinger på alle prøver, uten å måtte være bidragsyter på prøven. En bruker med utvidet tilgang har tilgang til alt innhold, og antall brukere med dette privilegiet burde derfor begrenses. 

For å kunne gi en annen bruker utvidet tilgang, må også brukeradministratoren har utvidet tilgang.