Organisasjonsenheter og Hierarkisk organisasjonsstruktur

FORBEREDELSER  BRUKERADMINISTRATOR FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Organisasjonsmedlemskap - hierarkisk støtte

Engelsk: User membership - hierarchical support

Hver bruker er medlem i én eller flere organisasjonsenheter


Introduksjon

Organisasjonsenheter brukes for å organisere brukere og ved deling av innhold. Ønsker man f.eks. å dele en oppgave med fakultetet sitt, og fakultetet er satt opp som en organisasjonsenhet, kan en dele med denne enheten og det vil ha samme effekt som om en deler med hver enkeltbruker i enheten. Kontakt Inspera Support for å sette opp organisasjonsenheter for din institusjon.

Hierarkisk organisasjonsstruktur

Hvis en bruker er medlem av en organisasjonsenhet er han automatisk medlem av underenhetene, inkludert underenheter som legges til i fremtiden. Dette vises som dette (underenheter er automatisk valgt og kan ikke endres):


Er brukeren medlem av alle underenheter vil han ikke automatisk bli lagt til i fremtidige underenheter. Dette vises som: