Assessment Player 2.0

Assessment Player 2.0 er et nytt, universelt utformet grensesnitt for studenter. Oppdateringen gir økt sikkerhet, fleksibilitet og kvalitet i oppgaver og besvarelser. I denne seksjonen kan du lese om hva som er nytt, men kanskje enda viktigere: Hva som er helt likt som før. 

Høstens oppdatering skjer i to trinn og krever ingen spesielle tiltak fra din side

Uansett hvilken rolle du har i Inspera Assessment (kandidat, hovedansvarlig, forfatter, eksamensvakt eller sensor) vil overgangen til nytt studentgrensesnitt være enkel og oversiktlig. Alle oppgavetyper, formatering og media vil fungere likt som i dag. Alle de nye mulighetene (som vi i Inspera er så glade i å snakke om), vil være deaktivert i standardoppsettet for den nye Playeren. Slik sikrer vi at studenter får en tilnærmet identisk brukeropplevelse, oppgaveutviklere blir trygge på at innholdet vises riktig og at hovedansvarlige i bunn og grunn ikke trenger å lære seg noe nytt i det hele tatt. 

Oppdateringen påvirker deg i mindre grad enn du kanskje skulle tro

I oktober står man altså fritt til å velge å kjøre eksamener i ny eller gammel player, med gode muligheter til å sammenligne. Nedenfor kan du lese hvordan dette fungerer for de ulike rollene:

7. OKTOBER 2016 FULLFØRT

Trinn 1 - "Bli kjent"

 • Hovedansvarlig: Assessment Player 2.0 tilgjengelig som opsjon i Prøve-verktøyet
 • Forfatter: Ny, avansert forhåndsvisning for Assessment Player 2.0
 • Sensor: Se riktige / gale svar i gammel player

FULLFØRT 3. NOVEMBER 2016

Trinn 2 - Komplett versjon

 • Hovedansvarlig: Gammel player blir skrudd av
 • Sensor: Ny player erstatter gammel 100%
 • Kandidater: Visning av riktige og gale svar etter innlevering (hvis aktivert) tilgjengelig på resultatside.
 • Kandidater: Automatisk innlevering ved hjemmeeksamenKandidater

Et mer effektivt og universelt utformet grensesnitt. 

Begrensninger i release 7. okt: 

 • Resultatside etter innlevering (hvis aktivert av hovedansvarlig) vil ikke kunne vise riktige og gale svar (MCQ, o.l,). PDF versjon vil fortsatt kunne vise dette (Åpnes via Dashboard)

Forbedringer:

 • Essay - Redigering av lange tekster: Kandidater slipper nå å hoppe mellom fullskjerm modus og komprimert visning
 • Essay - Skisseverktøy: Figur og frihåndstegning erstattet med et felles skisseverktøy, optimalisert for touch og stylus penner
 • PDF panel - Kandidater kan nå justere størrelsen på panelet selv
 • Innholdsfortegnelse (opsjon) - La kandidatene få full oversikt over alle oppgavene de skal besvare
 • Flagging (opsjon) - La kandidatene merke oppgaver som trenger ekstra oppmerksomhet
 • Maksimal poeng pr. oppgave (opsjon) - La kandidatene se hvor mange poeng hver oppgave kan gi
 • Fast navigeringsbar nederst på skjermen
 • "Levere blankt" flyttes fra leveringssiden til Valg meny

Kandidatenes grensesnitt har blitt renere, enklere og mer effektivt å navigere i


Valg: Ved å klikke på menyknappen oppe til høyre vises aktuelle valg for prøven

Innleveringsside: Før innlevering kan kandidatene se status for alle oppgaver, og filtrere på ubesvarte og flaggede oppgaver (hvis flagging er aktivert). 


Les mer om hvilke muligheter kandidatene har i ny player her


Hovedansvarlig

I oktober kan man bestemme hvilken versjon man ønsker å benytte pr. prøve/emne. Man kan benytte ny player i alle prøvetyper (FS, Ladok, Inspera, Demo). Det er kun brukere med rollen Hovedansvarlig som vil velge hvilken versjon som skal benyttes. Valg av player defineres under Innstillinger i Oppsett-fanen for alle prøver. 

Slik gjør du

Hvis du ønsker å benytte ny player, velg Aktiver Assessment Player 2.0 for denne prøven. 


Ny player ikke aktivert: Aktiver ny player med ett klikk. Sammenlign player-versjoner ved å klikke på forhåndsvisning nederst i feltet. Husk å legge til oppgavesett først. 


Ny player aktivert: Når man har aktivert Assessment Player 2.0, vil man få nye valg som kun er tilgjengelig hvis man velger ny player. Forhåndsvisning av disse innstillingene i gammel player er ikke mulig. Forfatter

Ny player medfører ingen endringer i eksisterende funksjonalitet for oppgaver og innhold. Det er likevel viktig at forfattere gjør seg kjent med hva som er nytt med Assessment Player 2.0, slik at man ser at eksisterende innhold vises riktig, og evt. tar i bruk de nye mulighetene når de blir tilgjengelige. Som en del av lanseringen av ny player får forfattere derfor et nytt, avansert forhåndsvisningsverktøy for oppgavesett. 

Forhåndsvisning av innstillinger er første fase i en større oppdateringsplan for å tilrettelegge for at også forfattere kan definere innstillinger på fremtidige prøver. 


Sammenlign ny og gammel player i forfatterverktøyet: Klikk på "Øyet" for gammel player, og den nye "2.0 Forhåndsvis" for ny player. Forhåndsvisning - Enheter: Se hvordan oppgavens layout fungerer på ulike skjermstørrelser.


Forhåndsvisning - Innstillinger: Test ulike innstillinger for studentgrensesnittet. Husk! De endelige innstillingene må defineres av hovedansvarlig pr. prøve.

Viktig: Innstillinger forfattere definerer i Forhåndsvisning, oppdateres ikke som reelle innstillinger på prøver hvor det aktuelle oppgavesettet er lagt til.


 


Sensor

Fra 7. oktober

Oppgaven vises i ny player. Kandidatens besvarelse vises i gammel player. 

Fra 3. november

Ny player erstatter gammel 100%. 

 • Visning av valgt alternativ, riktige og gale svar. 
 • Nummerering av oppgaver i Vurdering gjenspeiles i nummerering av oppgaver (1a,b,c 2a,b,c). Eksamensvakt

Handlinger og aksjoner initieres nå fra meny oppe i høyre hjørne:


Valg: 
Alle valg som kandidaten selv kan ta, og / eller kun eksamensvakt kan ta. 

HendelsespassordInput felt for hendelsespassord