Automatisk innlevering

HOVEDANSVARLIG STUDENT  FORBEREDELSER  
  Prøver som ikke benytter sikker nettleser kan leveres automatisk ved prøvetidens utløp.

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Automatisk innlevering

Engelsk: Auto submission

Introduksjon

Hovedansvarlig kan velge at prøver som er satt opp uten sikker nettleser, for eksempel hjemmeeksamen, leveres automatisk når prøvetiden for kandidaten utløper. Kandidaten kan endre besvarelsen et ubegrenset antall ganger før innlevering skjer.

Merk

Kandidater som har en tom besvarelse ved prøvetidens slutt ikke, vil få status Ikke levert.Innstillinger for hovedansvarlig

1) Gå til Oppsett for den aktuelle prøven:

2) Velg Generelle innstillinger
3) Huk av valget Aktiver automatisk innlevering (hjemmeeksamen):

TIPS

Med automatisk levering kan man også definere at kandidatene kun får levere én gang. Altså at besvarelsen ikke kan redigeres etter første innlevering. Denne funksjonaliteten må aktiveres for din institusjon. Dette er Ikke anbefalt for hjemmeeksamen. Ta kontakt med Service Desk hvis du har spørsmål om dette.

Funksjonalitet for kandidat

Dashboard

1) Når kandidaten logger seg inn første gang på og besvarelsen ikke er påbegynt, får hun/han informasjon om at besvarelsen er tom og vil derfor ikke bli levert.


 


2) Hvis prøven har åpnet, kan kandidaten åpne prøven. Om knappen er grå (ikke klikkbar), betyr det at prøven ikke har startet.

Lagring av besvarelse

1) Autolevering benyttes gjerne for hjemmeeksamen med filopplasting. Kandidaten får informasjon om hvor lang tid det er igjen av prøvetiden øverst på siden.


2) Kandidaten har lastet opp en fil. På oversiktssiden for filopplastingsoppgaven får kandidaten informasjon om

  • når oppgaven sist ble lagret
  • hvor lang tid kandidaten har igjen av prøvetiden
  • mulighet til å endre besvarelsen ved å bytte ut filen
  • mulighet til å forhåndsvise den opplastede filen ved å laste den ned.
  • mulighet til å slette filen. Merk at hvis det ikke ligger en fil eller andre svar i besvarelsen når prøvetiden utløper, vil besvarelsen ikke bli levert.


3. Når prøven har autolevering vil filen kandidaten har lastet opp blir automatisk levert når prøven stenger. . Kandidaten trykker Lever og gå til dashboard. Kandidaten har levert.


Om kandidaten ikke laster opp en fil vil han/hun få melding om at besvarelsen er tom, og derfor ikke vil bli levert


Endre besvarelse

Ved å følge valget "Lever og gå tilbake til dashboard" eller ved ny pålogging vil kandidaten kunne åpne prøven på nytt ved å klikke på "Rediger". Dette valget er tilgjengelig så lenge prøven er aktiv og gir kandidaten mulighet til å endre besvarelsen et ubegrenset antall ganger fram til kandidatens prøvetid utløper.


Levere besvarelse

Når tiden på prøven/innleveringen utløper, leveres prøven automatisk. Kandidaten vil se en kvittering på levert besvarelse etter kort tid:


Vurdering kan starte når normert sluttid er nådd og/eller normert sluttid + tilleggstid er nådd.