FORBEREDELSER  FORFATTER  STUDENT 

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - GeoGebra

Engelsk: Question type GeoGebra


Inspera Assessment har en egen oppgavetype for å vise GeoGebra-innhold.
Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å aktivere denne funksjonaliteten.

Andre språk


Introduksjon

GeoGebra er et nettbasert verktøy for å lage interaktivt matematikkinnhold. GeoGebra består av flere verktøy:

 • Grafisk kalkulator
 • CAS (Computer Algebra System)
 • Geometri
 • 3D
 • Regneark
 • Sannsynlighet

GeoGebra er tilgjengelig her https://www.geogebra.org

Brukerveiledning finnes her https://www.geogebra.org/manual/nb/Manual:Hovedside

Her et noen eksempler på ggb-filer som kan lastes opp for å teste oppgavetypen:


Slik gjør du

Etter å ha laget en GeoGebra-oppgave kan denne eksporteres som en ggb-fil. Dette gjør du ved å klikke Fil->Eksporter->ggbDenne filen kan du så bruke i Inspera Assessment. Først lager du en oppgave av typen GeoGebra  Oppgavetypen i Inspera Assessment vurderes manuelt av sensor.
 


I oppgaveredigeringen laster du så opp din ggb-fil som du eksporterte fra GeoGebra:


Så kan du lagre og forhåndsvise oppgaven:
 


Sensor vil da se svarene til studentene i en Geobravisning. Vær oppmerksom på at vi ennå ikke støtte PDF-visning av studentens respons i GeoGebra.


Noen nyttige tips for å komme i gang med GeoGebra

 • Det finnes velding mye GeoGebra-innhold som er delt på nettet. Last ned herfra og prøv deg frem https://www.geogebra.org/materials/
 • Skjul alle verktøyene og menyknappene som ikke er relevant for studentene før du lagrer og eksporter - dine valg vil reflekteres når oppgaven vises for studenten. 
  Du velger hvilke verktøy som skal vises for studentene under menyen  ->Vis
  Du velger hvilke menyelementer som skal være synlig for studentene under   Verktøy->Tilpass verktøylinja
 • Sikre deg at studenten får riktig utsnitt av f.eks en graf (slik at ikke viktig informasjon ligger utenfor skjermen til studentene)
 • Vær nøye med å teste oppgavene. Vi anbefaler å kjøre demo eller testeksamen før man kjører en reell eksamen.