Forhåndsvise oppgavesett fra redigeringsmodus

FORBEREDELSER  FORFATTER    
Forfattere av oppgavesett kan forhåndsvise og sette innstillinger i oppgavesettet

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Forhåndsvis oppgaver og test riktige svar

Engelsk: Preview questions and test correct answers

Andre språk


Introduksjon

Ofte vil forfatter være den som velger hvordan oppgavesettet skal presenteres i en prøve. Forfatter kan derfor sette opp innstillinger for Design i oppgavesettet. 


Slik gjør du

1) Nederst i oppgavesettet vil det være mulig å klikke seg til Design.


2) Under Design vil forfatter få en forhåndsvisning av hvilke innstillinger som kan settes, og se hvordan oppgavesettet vil påvirkes av de ulike innstillingene. 


Innstillingene som gjøres under Design i Oppgavesettet, kan overskrives av Prøveadministrator ved oppsettet av, men vil alltid ligge til oppgavesettet.