Dele kommentarene til sensor med kandidater

Kommentarer sensor skriver i besvarelsen kan deles med kandidatene.

Hovedansvarlig må velge "Delt" under Kommentarer i prøvens instillinger

Det er kun mulig å dele sensors kommentarer hvis hovedansvarlig har valgt dette i innstillingene til prøven. Denne innstillingen kan endres når som helst, også etter at prøven er gjennomført, eller vurdert.Generelle regler for delte kommentarer:

  • Det er kun studenter med status vurdert som vil ha tilgang til kommentarer.
  • Kandidater har kun tilgang til sine egne kommentarer.
  • Det er kun kommenterte spørsmål som vil bli delt med kandidaten.
  • Ved automatisk rettede spørsmål, vil de korrekte svarene bli synlig for kandidatene.