Scantron Håndtegninger

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: InsperaScan - Håndskrevne digitale eksamener

Engelsk: InsperaScan - Handwritten digital exams

Veiledninger for tegnepapir, scanner, importfunksjon og feilhåndtering

Nyhet

Nå er det enklere å bestille skisseark og omslagsark fra Inspera. For å gå til bestillingsskjema, klikk her


Innhold

Installasjon av InsperaScan

Inspera Scan er Insperas software for skanning av håndtegninger etter eksamen. Denne gjør det mulig å på en enkel måte scanne inn tegninger med farger, se forhåndsvisning av tegningene, samt etterregistrere oppgavekoder.  

Forberedelser til eksamen

Aktivering av håndtegninger på prøven, utskrift av omslag og utdeling av skisseark

Gjennomføring av eksamen

Ferdiggjøring

  • Innskanning med Inspera Scan
  • Laste oppHvordan benytte importfunksjonen for håndtegninger i Inspera Assessment, slik at de automatisk knyttes til kandidatenes besvarelser.
  • VerifisereHvordan benytte Monitor for å kontrollere at antall innleverte håndtegninger stemmer med antall importerte i besvarelsen.
  • Håndtere feilRutiner for retting av feil. Troubleshooting.