Forberedelser til eksamen

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: InsperaScan - Forberedelser før eksamen

Engelsk: InsperaScan - Preparations before the exam

Aktivering av håndtegninger på prøven, utskrift av omslag og utdeling av skisseark

Klar til eksamen på 1 - 2 - 3


Aktiver Håndtegninger på prøven


Lås besvarelser når vurdering starter:

Vurderingen starter først når en sensor setter poeng eller karakter. At prøven er åpen for vurdering vil i seg selv ikke hindre import av håndtegninger til prøven.
Denne innstilingen kan skrus av og på ved behov.


Del ut ett Omslag for håndtegninger til hver kandidat, med x antall tomme skisseark inni. 

Omslagsarket inneholder viktig instruksjon om hvordan benytte skissearkene, og benyttes av kandidatene når skissene skal leveres. Omslagsarket kan lastes ned i ulike formater her:

https://onedrive.live.com/?id=526D6C73F782DC1E%21140&cid=526D6C73F782DC1E
Utskriftsveiledning for omslagsark

  • Skriv ut i A3 - Liggende format
  • Fortrinnsvis i farger (Svart hvitt går også bra)
  • Tosidig 
  • Brett på midten (Dette kan også kandidaten gjøre selv)

Sett deg inn i rutiner for gjennomføring

De finner du her