Seksjoner

UTKAST


Seksjonsoppsett

Seksjonsoppsett lar forfattere benytte seksjoner til å sammenstille enkeltoppgaver med oppgavedokumenter

Tilfeldig uttrekk og rekkefølge på oppgaver

Hvordan velge tilfeldig uttrekk av spørsmål fra et oppgavesett