FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG     

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Melde opp kandidater med prøvekode

Engelsk: Assign learners by test code

Introduksjon

Du kan inviterer kandidater til prøven ved hjelp av en prøvekode. Da meldes ingen kandidater opp til prøven, men studenter  som får oppgitt prøvekoden, vil få mulighet til å ta prøven ved å oppgi koden.


Slik gjør du

1) Ved oppsett av prøven, velges det, under Oppmeldingsform - Invitér med prøvekode

Legg merke til at prøvekoden ikke blir tilgjengelig før prøven er aktivert


2) Ved aktivering av prøven, vil prøvekoden vises. Prøvekoden består av tre bokstaver, representerer institusjonen prøven er tilgjengelig i, etterfulgt av tall.

Alle kandidater som har tilgang til prøvekoden vil nå få mulighet til å melde seg inn i prøven.

Kandidatlisten vil oppdateres kontinuerlig etterhvert som studentene/elevene melder seg inn i prøven.

Hvis noen elever skal ha ekstra tid, stavekontroll eller andre individuelle innstillinger kan dette først settes på kandidaten etter at den han meldt seg inn i prøven.

Slik vil det se ut for en student som logger seg på: