FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Synliggjør kandidatenes navn for sensorer og andre admin-brukere

Andre språk

Krever aktivering

Denne funksjonen er kun synlig hvis den er aktivert for din institusjon. Ser du den ikke? Meld inn en service request via Service Desk

Introduksjon

Kandidater som importeres fra FS har tidligere vært anonyme og kun blitt identifisert med Kandidat ID. Standard-innstilling er fortsatt at kandidatene skal være anonyme, men det er nå mulig å velge ikke-anonymiserte kandidater. Fornavn og Etternavn synkroniseres da fra FS, og hovedansvarlige, eksamensvakter og sensorer kan se kandidatenes virkelige navn. 

Aktiver ikke-anonymiserte kandidater

1 - Opprett en FS-prøve

2 - Under Generelle innstillinger i prøveoppsettet, velg Ikke-anonymisert. Da kjøres FS synkroniseringen, og fornavn og etternavn hentes fra FS.


3 - I kandidatlista vil du se kandidatenes navn som registrert i FS, og kandidat ID i parentes. 


Kandidatens navn blir også synlig for eksamensvakter, stedsansvarlige og sensorer.