CSV Import av brukere

 FORBEREDELSER BRUKERADMINISTRATOR      


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Artikkelen er nå en del av en ny artikkel på support.inspera.com.

Norsk: Brukeradministrasjon - oversikt

Engelsk: User Administration - overview


I Brukeradministrasjon kan du legge til fagansatte/administrative brukere ved å importere dem inn via en CSV-fil. Det forutsettes at det finnes en CSV-fil med de riktige feltene som skal importeres til Inspera, og i riktig rekkefølge:

1) Fornavn

2) Etternavn

3) E-post

Evt....

4) Organisasjonstilhørighet

5) Brukernavn for SSO-innlogging

NB! Maks størrelse på en enkelt import er 250 brukere.

Skritt for skritt: 

1) Velg CSV import


2) Finn filen du skal laste opp og fyll inn resten av feltene

(Tips: Når du velger Importer fra CSV, så vil feltene som er påkrevd vises under Velg CSV fil. Dette formatet er unikt for din organisasjon, og dersom filen har avvik vil du få feilmelding ved import. )

Fyll inn:

1) Org.enheter

2) Roller

og tilslutt, velg 3) Create user(s) from CSVKrever aktivering

Dersom det er aktivert for din organisasjon, vil du ha mulighet for å sette tilhørighet i CSV-filen. Dersom tilhørigheten er hierarkisk skal formatet være tilsvarende dette:

First Name, Last Name, Email, OrgLevel1|OrgLevel2|OrgLevel3|..., SSO

NEW!

Hvis SSO-brukernavnet i CSV-filen matcher et SSO-brukernavn på en allerede registrert bruker, så vil den eksisterende brukeren bli oppdatert med informasjonen fra CSV-filen. 
Unntak:
Eksisterende organisasjonstilhørighet i IA vil ikke fjernes selv om den ikke er en del av importen.
Brukerroller kan ikke endres på denne måten.