Administrasjon av skriftlige begrunnelser


 FORBEREDELSER VURDERING HOVEDANSVARLIG SENSOR KANDIDAT


Hvordan bestille begrunnelser fra sensor, følge dem opp og sende begrunnelser til kandidater

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Administrerte begrunnelser for hovedansvarlig

Engelsk: Administration of explanations - guide for Planner


Krever aktivering

Denne funksjonen er kun synlig hvis den er aktivert for din institusjon. Ser du den ikke? Meld inn en sak via Service Desk

Introduksjon

Kjekt å vite

 • Begrunnelser i Inspera Assessment synkroniseres foreløpig ikke til / fra FS. Funksjonaliteten omfatter derfor ikke registrering av muntlige begrunnelser eller begrunnelser gitt på andre måter. 
 • Bruk funksjonaliteten som et verktøy til å administrere skriftlige begrunnelser. Dvs begrunnelser skrevet i Insperas vurderingsverktøy for sensorer / kommisjoner. 
 • Administrasjon av begrunnelser aktiveres pr. prøve, under Innstillinger. 
 • Hvis man ikke aktiverer Administrasjon av skriftlige begrunnelser på en prøve, vil sensorer fremdeles kunne sende begrunnelser direkte til kandidater som idag. 
 • En kandidats "begrunnelses-status" er helt separert fra kandidatens øvrige status og fremdrift i Inspera Assessment. Som hovedansvarlig trenger man derfor ikke bekymre seg for eventuelle konsekvenser hvis man skulle gjøre "noe feil" ved administrasjon av begrunnelser. Endring av status for begrunnelser påvirker ikke besvarelsen eller vurderingen forøvrig. 
 • Hovedansvarlige og sensorer varsles automatisk pr. epost ved viktige hendelser i begrunnelsesprosessen, men kandidater blir foreløpig ikke varslet pr. epost fra Inspera Assessment. 
 • Det finnes ikke funksjonalitet for å angi hvilken sensor i kommisjonen som skal skrive begrunnelsen. 

En god begrunnelse forlenger livet

I Inspera Assessment finnes det et tekstfelt i vurderingsverktøyet hvor sensorer kan skrive en begrunnelse. Ved å aktivere Administrasjon av skriftlige begrunnelser utvides "livssyklusen" til dette tekstfeltet, dvs hver kandidats begrunnelse. Dette gjør det mulig å holde oversikt over og følge opp mange parallelle begrunnelsesprosesser, samt se om kandidatene faktisk har åpnet/lest begrunnelsen, før en eventuell klageprosess startes. 

Begrunnelsens liv fra A til ÅAdministrasjon aktivert på prøvenAdministrasjon ikke aktivert på prøven
Ikke bedt om begrunnelse(tick)(minus)
Skal ha begrunnelse(tick)(minus)
Utkast(tick)(tick)
Ferdig(tick)(minus)
Sendt(tick)(tick)
Lest(tick)(minus)


Statustypene synliggjøres i verktøy for både hovedansvarlig og sensor, og danner grunnlag for hendelser i logg og automatiske varslinger.  Tabellen nedenfor forklarer hver status nærmere og viser grensesnitt for sensorer når Administrasjon av skriftlige begrunnelser er aktivert. 

Status begrunnelseVisning for sensor på resultatside for kandidat

Ikke bedt om begrunnelse

 • Hovedansvarlig har ikke registrert ønske om begrunnelse på vegne av kandidaten.
 • Sensor kan likevel, hvis ønskelig, skrive en begrunnelse ved å klikke Legg til. Status for begrunnelsen oppdateres da til Utkast.

Skal ha begrunnelse

 • Hovedansvarlig har registrert at kandidaten skal ha begrunnelse. Dette kan gjøres på to ulike måter:
  • Fra Innstillinger: Alle karakterer skal begrunnes
  • Fra Monitor: Velg kandidat(er) og klikk "Skal ha begrunnelse". En varsling sendes da automatisk til sensor i Inspera.


 • Sensor kan skrive en begrunnelse ved å klikke "Legg til". Status for begrunnelsen oppdateres da til Utkast.
   

Utkast

 • Sensor har startet redigering av en begrunnelse, men ikke markert den som Ferdig.
 • Hovedansvarlig kan ikke sende Utkast på vegne av sensor.
   
 • Sensor kan markere begrunnelsen som Ferdig og / eller sende begrunnelsern direkte til kandidaten, hvis dette er tillatt av hovedansvarlig:
   

Ferdig

 • I kommisjoner er det tilstrekkelig at kun èn sensor markerer en begrunnelse som ferdig.
 • En begrunnelse som er markert som Ferdig av sensor kan sendes til kandidaten av Hovedansvarlig via Monitorverktøyet: • Hovedansvarlig kan markere alle / mange kandidater med status Ferdig samtidig og sende begrunnelser til alle på en gang (Batch action).
   
 • Begrunnelse(r) sendes da til kandidaten(es) Dashboard.

Sendt

 • En begrunnelse som er sendt blir umiddelbart tilgjengelig på kandidatens Dashboard. • Kandidater varsles ikke (foreløpig) om dette pr. epost.

Begrunnelsen kan ikke sendes til kandidaten før prøven er ferdig vurdert.

Lest

 • Status Lest betyr at kandidaten har navigert til Dashboardet og sett begrunnelsen. (Om kandidaten faktisk har lest selve teksten kan man strengt tatt ikke vite, men vi satser på det).

   
Verktøy for Hovedansvarlig

PRØVER

Prøveoppsett

Administrasjon av skriftlige begrunnelser aktiveres under Innstillinger > Begrunnelse for karakter. Disse innstillingene kan redigeres både før- og etter aktivering av prøven, samt når som helst i vurderingsprosessen.

Vi anbefaler likevel å angi korrekte innstillinger først som sist. 


Begrunnelse for karakter finner man nederst i prøveinnstillingene

Hvis Administrasjon av skriftlige begrunnelser er valgt, får man følgende valg: 

 • Alle karakterer skal begrunnes: Ved å velge dette oppdateres status for alle kandidater til "Skal ha begrunnelse". Innstillingen kan endres når som helst, men merk at ved de-aktivering, må man da manuelt markere/tilbakestille alle kandidater til "Skal ikke ha begrunnelse". 
   
 • Tillat at sensorer sender begrunnelse direkte til kandidater: Formålet med dette valget er å gi hovedansvarlige muligheten til å kontrollere utsendelsen av begrunnelser. Innstillingen kan endres når som helst. 
   
 • Angi frist for begrunnelser: Man kan angi en frist for når sensor skal fullføre begrunnelsen. Fristen er felles for alle begrunnelser i emnet og vises i sensors grensesnitt. Fristen kan endres når som helst. Fristen er teknisk sett kun tekst og omfatter (foreløpig) ingen mekanismer som aktiveres av at fristen utløper. Sensorer varsles automatisk pr epost ved endring av frist. 


  Frist for begrunnelse vises for sensor i statuslinjen pr. kandidat
Nøkkeltall i Aktivert-fanen 

Hvis Administrasjon av skriftlige begrunnelser er valgt, får man et ekstra sett Widgets på Aktivert-siden. 

Ved å klikke på disse, åpnes Monitor ferdig filtrert på dette søket. 

Monitor

Filter og kolonner

I Monitor finner man nå en ny filter-kategori for Begrunnelser, samt en ny kolonne som viser status for begrunnelse pr. kandidat. 


Handlinger Hovedansvarlig

Hovedansvarlig administrerer begrunnelser via Monitor-verktøyet. Avhengig av status for begrunnelsen kan Hovedansvarlig utføre ulike handlinger.
Primær-handlinger er markert med fet skrift. 

Status begrunnelse / kandidat

Nye handlinger
Skal ikke ha begrunnelseSkal ha begrunnelse, Vis resultater
Skal ha begrunnelseVis resultater, Skal ikke ha begrunnelse,
UtkastVis resultater, Skal ikke ha begrunnelse, Skal ha begrunnelse
FerdigSend begrunnelse, Vis resultater, Skal ikke ha begrunnelse
SendtVis resultater
LestVis resultater

Merk. Noen handlinger i Monitor vil i visse tilfeller være tilgjengelig i grensesnittet selv om status for prøven ikke er Åpen for vurdering. Hovedansvarlig vil i disse tilfellene bli informert om at handlingen ikke ble utført. 
Hovedansvarlig vil se følgende informasjon i Vurdering: 

Vurdering - Oversikt

Ny statuslinje for begrunnelser. Denne dukker opp når ordinær vurdering er fullført. Ikke før. 

Vurdering - Kandidatliste

Kandidatlisten får to ny elementer når Administrasjon av skriftlige begrunnelser er aktivert på prøven:

 • Kolonne for begrunnelses-status
 • Filter for kandidatstatus: Venter på begrunnelse. 

Vurdering - Resultatside for kandidat
Logg og epostvarslinger

Standardinnstillinger for logg og varslinger 

HendelseLoggPush-varslingEpost-varsling
Kandidat skal ha begrunnelse(tick)(tick)Sensor
Kandidat skal ikke ha begrunnelse (likevel)(tick)(tick)Sensor
Utkast til begrunnelse opprettet(tick)(tick)
Begrunnelse klar til å sendes(tick)(tick)Hovedansvarlig
Begrunnelse sendt til kandidat(tick)(tick)Sensor
Begrunnelse lest av kandidat(tick)(tick)
Frist for begrunnelse oppdatert(tick)(tick)Sensor