FORBEREDELSER  FORFATTER    

Skal ikke vurderes av sensor. Brukes til å hente inn ekstra informasjon fra kandidatene.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Oppgavetype - Skjema

Engelsk: Question type Form

Andre språk

Introduksjon

Skjema brukes som et spørreskjema som gjør det mulig for utdanningsinstitusjonen å samle inn tilleggsdata (metadata) fra kandidatene.

Slik gjør du

1. Velg spørsmålstypen Skjema:

2. I skjemaoppgaven velger du +Sett inn
3. Sett inn en eller flere typer av interaksjonselementer fra listen:

Interaksjonselementene som legges til vil fungere som skjemafelter i spørreskjemaet, som kandidaten skal fylle ut eller svare på:


I tillegg til interaksjonelementene, kan man legge inn rik tekst, lydklipp, bilder, tabeller, osv. i spørreskjemaet.

Ekstern identifikator (under utvikling)

Dataene som hentes fra skjemaet, kan eksporteres til eksterne systemer via et API.
Derfor har hvert skjemaelement en unik identifikator koblet til seg:


Disse kalles eksterne identifikatorer, og er en streng bestående av bokstaver og tall.
Systemet genererer en streng automatisk til hvert interaksjonselement. Disse kan redigeres hvis det er ønskelig, men alle strengene må være unike internt i spørreskjemaet.


Opplevelse for kandiat

For kandidaten vil skjemaet ligne på andre oppgavetyper, men vil ikke være nummerert, og har et eget ikon i navigeringsfeltet:MERK

Oppgavetypen Skjema vises ikke for sensor, da den ikke skal vurderes.