Signere ut eksamen

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG    STUDENT 
Noen type besvarelser skal slettes fra Insperas servere etter sensur. Dette kan studentene selv gjøre, hvis prøven er satt opp med en slik instilling.

Andre språk

N/A

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Kvittere ut prøve - for kandidater
Engelsk: Sign off submission - for candidates


Introduksjon

Om det er nødvendig å fjerne besvarelsen fra Inspera etter at eksamen er vurdert, kan den som administrerer prøven aktivere denne funksjonen. 


Pass på å laste ned besvarelsen før du signerer ut besvarelsen.

Slik gjør du: 

1) Etter at eksamen er vurdert, vil det legges til en aksjon: Fjern besvarelse


2) Dette er en handling som ikke kan angres. Derfor vil det sprette opp en ny bekreftelse før besvarelsen fjernes endelig.


3) Slik vil det se ut under den arkiverte prøven, der besvarelsen er slettet;