Vurdringskriterier i langsvarsoppgaver

FORBEREDELSER  FORFATTER     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Bands and Criteria

Engelsk: Bands and Criteria


Hvordan legge inn vurderingskriterier i langsvarsoppgaver.

KLADD

Andre språk

Introduksjon

I en langsvarsoppgave kan det være flere områder/kriterier som skal vurderes og vektes for den samlede poengsummen i oppgaven.

Krever aktivering

Denne funksjonen krever aktivering. Ta kontakt med Service Desk, via en Service Request, hvis du øsker at denne skal aktiveres på din institusjon.


Slik gjør du

1) Under generelle innstillinger på en langsvaroppgave, vil valget vises under poeng. Velg Nivå og kriterier


2) Velg  for å legge inn kriterier og vekting av kriteriet med poeng, samt mestringsnivåer. 


  1.  Navngi kriteriet  - i eksemplet ved siden av er dette "Resultat"
  2. Velg maksimum poeng på dette kriteriet. Maksimal poeng på oppgave vil justeres etterhvert som det legges inn maksimum poeng per kriterie
  3. Navngi nivået, her kan feltet stå tomt. Da vil kun poengene på nivået vises. Nivåene legges i synkende grad av mestring.
  4. Her bestemmes det hvor mange poeng som gir dette nivået. I eksempelet gir sensor fra 17 til 20 poeng om Resultatet er Fremdragende.
  5. Fritekst som beskriver nivået
  6. Legg til flere nivåer


Klikk på ferdig når alle kriterier og nivåer er lagt inn.