Installasjon av InsperaScan

 ADMIN IT  

Inspera Scan er Insperas software for skanning av håndtegninger etter eksamen. Denne gjør det mulig å på en enkel måte scanne inn tegninger med farger, se forhåndsvisning av tegningene, samt etterregistrere oppgavekoder.  

Andre språk

Installasjon av scanner på PC


Last ned installasjonsfilen "InsperaScan Installasjon" - har du ikke fått denne ta kontakt med din prosjektleder for å få tilgang til filen.

Filen inneholder tre undermapper:

 1. Driver Installasjon
 2. Scantoolpluss Installasjon
 3. InsperaScan Installasjon

Trinn 1 

Installer Scantron Driver.

Husk! Ikke koble til scanneren ennå.

Slik gjør du

 1. Åpne filen Setup.exe i mappen Driver Installasjon
 2. Følg instruksjonene på skjermen
  1. Velg scanner : "iNSIGHT 20 PLUSS"
 3. Gjennomfør kaliberingsprosedyren
  1. Velg "Run Calibration" og følg instruksjonene på skjermen

Trinn 2 

Installer ScanToolPluss

Slik gjør du

 1. Åpne filen Scantoolplussruntime.exe fra mappen "Scantoolpluss Installasjon"
 2. Følg instruksjonene på skjermen 
 3. Når denne er ferdig vil du ikke få opp noe melding - programmet lukkes. 

Trinn 3 

Installer Inspera Scan

Slik gjør du

 1. Åpne filen Setup.exe i mappen "InsperaScan Installasjon"
 2. Følg instruksjonene på skjermen
 3. Når installasjonen er ferdig vil du kunne åpne programmet Inspera Scan