Alternativer for demoprøve

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Opprette en demoprøve

Engelsk: Create a demo test


 

  • Aktiver stavekontroll: Stavekontroll tilgjengeliggjøres i oppgavetypen essay. 
  • Gjør prøven offentlig tilgjengelig: Ved aktivering av demoprøven opprettes en url som kan deles med studentene. Kandidaten kan nå gjennomføre demoprøven uten pålogging.