FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG FORFATTER STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT STUDENT 

Opprett prøver enklere, raskere og med større sikkerhet.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Lag prøvemaler

Engelsk: Create test templates

Andre språk


Introduksjon

Meningen med maler er å gjøre det enklere og raskere å opprette prøver. Med utgangspunkt i en mal, kan man opprette en fullverdig prøve med noen få klikk.

Maler finner du som en ny innholdstype i prøvemodulen


Alle egenskapene til en prøve kan lagres som en del av en mal, slik at disse egenskapen automatisk blir en del av en ny prøve opprettet med utgangspunkt i malen.
Videoen nedenfor viser hvordan man kan opprette en prøve fra en mal som inkluderer et oppgavesett, og som skal synkroniseres med FS:


Hurtigmodus - raskeste vei til prøveaktivering

Når man oppretter en prøve fra en Mal, blir modusen for prøveoppsettet som standard satt til Hurtigmodus. I denne modusen er de fleste innstillinger skjult fra brukergrensesnittet, siden de mest sannsynlig er forhåndsdefinert av malen.
Man kan veksle mellom Standardmodus og Hurtigmodus nede til venstre:

 switch2.gif

Det kan være nødvendig å velge Standardmodus hvis man ønsker å endre på innstillinger definert av malen.

Administrasjon av maler

Rettigheter

Maler kan bare bli opprettet, redigert og delt av Hovedansvarlig med utvidet tilgang.
I videoen nedenfor, ser du hvordan man kan opprette, redigere og dele en Mal:


Maler kan kan bli lagret ved å klikke lenken oppe til høyre på en prøve.


Redigering av maler

Man redigerer maler ved å velge malen, og deretter nedtrekksmenyen som er en del av knappen Ny prøve fra mal:Maler kan bare bli opprettet, redigert og delt av Hovedansvarlig med utvidet tilgang.


I tillegg til de spesifikke prøvekonfigurasjonene, kan følgende egenskaper defineres av malen:

 • Navn
 • Beskrivelse
 • Standard synkronisering (lær mer nedenfor)
 • Standard oppgavesett (lær mer nedenfor)


Deling av maler
En delt mal vil bli synlig for alle Hovedansvarlige innenfor samme konto av Inspera Assessment. Disse Hovedansvarlige kan da opprette prøver fra malen, men kan ikke endre selve malen.


Maler er private som standard, og er kun synlig for deg og andre brukere med utvidet tilgang.

Standard synkronisering
Maler kan kobles til eksterne systemer som f.eks. FS eller Ladok. Dette innebærer at når det opprettes en ny prøve fra en mal, blir hovedansvarlig automatisk blir bedt om å velge en gitt prøve å synkronisere med i det eksterne systemet.

Standard synkronisering kan endres ved å redigere malen

Alle felter som eventuelt er forhåndsdefinert i malen, (kandidater, starttid etc) vil automatisk bli bli overskrevet av informasjon som kommer fra det eksterne systemet - såfremt denne informasjonen finnes i det eksterne systemet.

Oppgaver og innstillinger
Under nedtrekksmenyen Oppgaver og innstillinger, definerer man hva som skal skje når man oppretter en prøve fra en mal som har et tilknyttet oppgavesett:

 • Inkluder, sperr redigering: Bruker samme oppgavesett som er definert i malen, og sperrer alle prøveinnstillinger for redigering.
  • Unntak: hovedansvarlig kan endre navn på prøve, start- og sluttidspunkt, endre på bidragsytere, samt legge til kandidater.
 • Inkluder, tillat redigering: Bruker samme oppgavesett som er definert i malen
 • Dupliser: Lager automatisk en kopi av oppgavesettet definert i malen (kopien kan redigeres)
 • Ikke inkluder oppgavesett: Hovedansvarlig skaper / legger til eget

Bidragsytere

Hvis ønskelig, kan bidragsytere (forfattere, eksamensvakter, hovedansvarlige, sensorer) også legges til som en del av malen
MERK:

 • Den som har oppretter malen blir automatisk lagt til som Hovedansvarlig
 • Sensorer i maler blir automatisk erstattet av sensorer synkronisert fra eksterne systemer.