Oppdatere oppgaver i et oppgavesett

FORBEREDELSER  FORFATTER    
Hvordan oppdatere til ny versjon av oppgaver i et oppgavesett

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Artikkelen er en del av ny artikkel på support.inspera.com.

Norsk: Opprett et oppgavesett

Engelsk: Create a Question Set

Andre språk


Introduksjon

Når en forfatter endrer oppgaver i oppgavebanken, og ikke i kontekst av oppgavesettet, så vil ikke disse endringene automatisk legges til i oppgavesettet. Oppgavene må manuelt oppdateres i oppgavesettet.


Slik gjør du

Det er to måter å oppdatere til nye versjoner av oppgaver på. Begge gjennomføres inne i oppgavesettet.

  1. Oppdatere oppgaver enkeltvis. De enkelte oppgavene vil være markert med  for å indikere at det finnes en ny versjon av oppgaven. Forfatter kan klikke på denne, og få muligheten til å forhåndsvise ny versjon, oppdatere oppgaven, eller avbryte oppdatering. 


  2. Oppdatere alle samtidig. Når oppgavesettet åpnes vil det vises et varsel øverst dersom nyere versjoner av én eller flere oppgaver er tilgjengelig. Forfatter kan velge "Oppdater alle" direkte fra dette varselet.
    Det er ingen forhåndsvisning tilgjengelig for denne metoden, alle oppgaver oppdateres direkte til nyeste versjon.