Ekstra ressurser i oppgavesett

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Ekstra ressurser i oppgavesett 

Engelsk: Additional resources in questions sets (whitelisting)

Ved bruk av denne funksjonen kan nettsider, nettressurser og PDF-dokumenter legges til i oppgavesettene. Dette gjør at kandidatene kan få tilgang til forhåndsgodkjente ressurser på en sikker og enkel måte i prøvegjennomføringer med sikker nettleser. De samme ressursene er også tilgjengelige for kandidater som er fritatt fra sikker nettleser.

Safe Exam Browser: Et nettverksfilter sjekker forespørsler, slik at kandidatene ikke kan navigere bort fra den tillatte ressursen. Alle lenker, unntatt lenker til undersider, er blokkert. (Dette gjelder ikke for åpne nettlesere.)

Krever aktivering

Denne funksjonaliteten krever aktivering. Ser du den ikke? Ta kontakt med superbruker hos din utdanningsinstitusjon.

Ekstra ressurser støttes av følgende nettlesere:

 • Inspera SEB
 • SEB 2.2 og nyere for Windows
 • SEB 2.1 og nyere for macOS
 • Inspera Lockdown for Chrome OS
 • Åpne nettlesere som oppfyller systemkravene

Legge til ekstra ressurser direkte i oppgavesett

 1. Skjul/vis verktøy for ekstra ressurser
 2. Legg til ny ressurs
 3. Ressurser som allerede er lagt tilPDF som ressurs

For å gjøre en PDF tilgjengelig som ekstra ressurs for hele prøven, og ikke bare som vedlegg til ett av spørsmålene, kan du legge dokumentet til som en ekstra ressurs i oppgavesettet

 1. Klikk på "Vis ressurser"
 2. Klikk på "Legg til ressurs" og velg PDF

Klikk på "Velg" og finn PDF-en du ønsker å legge til. Du kan også gi ressursen et navn (anbefales).

Forhåndsvis oppgavesettet for å se det kandidaten vil se. Når kandidaten klikker på ressurslenken vil PDF-en åpnes.

URL som ressurs

For å gjøre en nettside eller nettressurs tilgjengelig som ekstra ressurs for hele prøven kan du legge den til som ekstra ressurs i oppgavesettet.

 1. Klikk på "Vis ressurser"
 2. Klikk på "Legg til ressurs" og velg URL

Legg inn URL til ressursen du ønsker at skal være tilgjengelig for kandidatenDu kan også gi ressursen et navn (anbefales).

Lenker til PDF

Hvis du ønsker å legge til en lenke til en PDF på en nettside så anbefales ikke dette. Last heller ned PDF-en og legg den til som en PDF-ressurs (se over). 

Forhåndsvis oppgavesettet for å se det kandidaten vil se. Når kandidaten klikker på ressurslenken vil denne åpnes.

I Safe Exam Browser - Ekstra ressurser vil ligge fast i menylinjen nederst. Dette gjør at kandidatene fritt kan bytte mellom ressursene og oppgaven(e)

I åpne nettlesere - Ekstra ressurser åpnes i egne faner, og kandidatene bytter mellom disse på vanlig måte.