Bli kjent med de nye listene

Fra 22. desember 2017 er listene i Inspera Assessment oppdatert. I tillegg til nytt utseende, inkluderer det nye designet et raskere søk, flere filtre og lar deg lagre søk, layout, of filtre som dine egne lister.
Hovedansvarlig kan også dele lagrede lister med andre brukere.


Høydepunkter

Forbedret søk

Du kan nå søke direkte etter at siden er lastet, og få umiddelbare treff mens du skriver.


Lagrede lister

Lagre søk, oppsett og filtre som dine egne Lister. Lær mer om Lister lengre ned.


Bytt mellom hurtigfiltre og andre filtre

Hurtigfiltre vises som standard. Ved å klikke på Filter-knappen, vises enda flere filtre. Få tilbake hurtigfiltrene ved å trykke på filterknappen igjen.


Filtrér på Mer

Ved å klikke på filterknappen Mer, kan du nå velge blant en rekke flere parametre å filtrere på.

Disse er tilgjengelige fra nedtrekksmenyen som aktiveres.

Nullstill filtre

Ved å klikke på Nullstill-knappen, nullstilles søk og filtre til den valgte listens opprinnelige innstillinger.


Velg hvilke kolonner som skal vises og bestem rekkefølgen på dem

Du kan selv bestemme hvilke kolonner du vil vise i din liste. Klikk på Kolonne-knapen, og velg i nedtrekksmenyen hvilke kolonner du ønsker skal vises.


For mange kolonner synlig? Start med å klikke på Fjern alle, og legg deretter til de du faktisk vil ha.

Du kan også endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og slippe.


Lister

En Liste er en lagret konfigurasjon av filtre, søk og kolonne-layout. 
Hvis du kjenner til Dashboard Widgets, så er Lister mer eller mindre en utvidelse av samme konsept.

Det ny venstrepanelet inneholder tre kategorier av Lister:

  • Standardlister: Definert av Inspera, og avhenger av kontokonfigurasjoner
  • Mine Lister: Dine personlige, lagrede lister
  • Delte lister: Lister som Hovedansvarlig (med utvidet tilgang) har delt med deg eller din organisasjonsenhet

Mine lister

Du kan nå opprette egne Lister i alle moduler. Lagrede lister fra Monitor og Logg vil fremdeles være tilgjengelige fra Din Side, som Dashboard Widgets.

Lagre og administrer listene dine ved å klikke på "Hamburger-knappen" til høyre på søk- og filtreringsområdet.


Delte lister

(Merk: Kun Hovedansvarlige med utvidet tilgang kan dele Lister med andre brukere).

En Liste kan deles med både enkeltbrukere og hele organisasjonsenheter, på samme måten som Oppgaver og oppgavesett deles.
Hensikten med Delte Lister er å gi Hovedansvarlige (med utvidet tilgang) mulighet til å opprette og dele relevante lister med admin-brukere på samme lærested.

Deling er tilgjengelig fra den aktuelle listens Hamburger-meny


Når en liste er delt med andre, vises et Gruppe-ikon ved siden av Listens navn.