Slette brukere

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Slette brukere

Engelsk: Delete admin usersBrukeradministrator kan slette brukere i Inspera.

Marker brukeren som skal slettes, og trykk på "Slett". Du vil da få spørsmål om du er sikker på at brukeren skal slettes, og du må bekrefte dette ved å hake av for at du forstår før det blir mulig å slette brukeren. 

Denne handlingen kan ikke angres.
Brukeren vil slettes permanent, og alt innhold produsert av brukeren vil merkes med deleted user.

Det kan ta noen minutter før slettingen er ferdig alle lister er oppdatert.

En slettet sensor vil også fjernes som bidragsyter på prøver
Alle karaktererpoeng, og private kommentarer den slettede sensoren har lagt inn er ikke lenger tilgjengelig for noen. Alle annoteringer/kommentarer den slettede sensoren har lagt til på besvarelser vil ikke lenger være synlig for kandidater.

Begrunnelser lagt til av en slettet sensor vil ikke fjernes.