Klagesensur i Inspera Assessment

UNDER UTVIKLING VURDERING HOVEDANSVARLIG SENSOR  Leseguide

Denne seksjonen omhandler klagesensur i Inspera Assessment og skrevet for sensorer, administrasjon og teknisk personale. Uavhengig av din egen rolle, anbefaler vi at du leser dokumentasjonen i følgende rekkefølge: 

  1. Veiledning for sensor
  2. Veiledning for hovedansvarlig
  3. Konfigurasjon og FS synkronisering

Klage - Aktivering og konfigurasjon

Aktivering av klagesensur meldes inn via Inspera Service Desk https://support.inspera.com, som vanlig. 

Klage - Veiledning for sensor

Veiledning for sensorer i klagekommisjoner i Inspera Assessment

Klage - Veiledning for hovedansvarlig

Veiledning for synkronisering av klagekommisjon og klagesaker fra FS, samt konfigurasjon av arbeidsflyt for klagekommisjon i Inspera Assessment

Klage - Innmelding av feil og tilbakemeldinger

Bruk prosjektnummer 02

Klage - Plan for videreutvikling

Oversikt over planlagte og uavklarte forbedringer

Klage - Scenarier ifm testing av FS integrasjon

Oversikt over alle scenarier som testes ifm med integrasjon mellom Inspera Assessment og FS. 

Klage - Tilbakeføring av klagekarakter fra Inspera til FS