Search
 Prosedyrer for eksamensvakt

Når en kandidat opplever problemer med prøvegjennomføringen, er eksamensvakten alltid førstelinjestøtte, og følgende prosedyrer er laget for å gi eksamensvakten muligheten til å løse problemer raskt. For problemer som ikke lar seg løse raskt, finnes alternative prosedyrer som kan utføres av Stedsansvarlig og Hovedansvarlig.

 

Andre insidenter

Prosedyrer for håndtering av andre insidenter på eksamensdagen

Problemer med pålogging

Anbefalte rutiner for å hjelpe Feide- og ikke-Feidekandidater med å logge på sine eksamener.

Problemer med Safe Exam Browser

Eksamensvakters prosedyrer ved problemer med Safe Exam Browser.

Tap av Internett

Anbefalte rutiner for administrering av kandidater som mister kobling til Internett.

 

 

Reserveløsninger 

Veiledninger i problemløsning for Stedsansvarlig og Hovedansvarlig.  

Bytte til levering på papir for kandidat

Anbefalte rutiner for hendelser som medfører at kandidaten må levere på papir.

Erstatte kandidats PC under en prøve

Hvordan få kandidater over på en låne-PC når deres eget utstyr svikter.

Hvis Feide er nede

Anbefalte reserveløsninger for å opprette nye engangsbrukere, og distribuere brukernavn og passord for disse til kandiatene.

 

Verktøy på eksamensdagen 

Prøvegjennomføringen involverer mange roller og prosesser. Gjør det kjent med verktøyene som gjør jobben enklere.

Administrere en aktiv prøve

Hvordan administrere en aktiv prøve

Åpne for ny innlevering (kandidat)

Tillat kandidat å redigere sin besvarelse etter levering/prøvens sluttid ved å åpne for ny innlevering

Endre ekstratid ifm hendelse

Hvordan gi kandidater ekstratid ved uforutsette hendelser under en prøve.

Flagging av kandidater

Forlate SEB med hendelsespassord

Rutine for hvordan hjelpe kandidater med å forlate SEB.

Frita kandidat fra SEB

Hvordan tillate at kandidater bruker en annen nettleser enn SEB.

Lagre besvarelse som fil

Prosedyre for å laste ned besvarelser fra SEB når en kandidat har mistet internettforbindelsen.

Laste opp offline besvarelse

Hvordan laste opp besvarelser som er lokalt lagret. For kandidater permanent har mistet sin internettilkobling.

Legge fil til besvarelse

Hvordan legge til en fil til kandidatens besvarelse. Filen vil bli tilgjengelig for sensor som et supplement til den ordinære besvarelsen.

Levere blankt

Alternativer for å levere blankt

Logge på SEB på nytt, med hendelsespassord

Hvordan benytte hendelsespassord ved bruk av Safe Exam Browser.

Min side

Vær oppdatert på viktige hendelser som oppstår i løpet av en prøve.

Monitor

Få sanntids-informasjon om prøvegjennomføringen

Pause for kandidater

Midlertidig pause i kandidatens tilgang til å redigere i pågående prøve

Sende meldinger til kandidater

Hvordan sende meldinger til én eller flere kandidater mens prøven pågår.

Trekke kandidat fra prøve

Hvordan en kandidat kan trekke seg fra en prøve (i SEB).

Visuell inspeksjon

Hva man bør se etter når man gjør en visuell inspeksjon av en kandidat