Student

 

 

Eksamen med Safe Exam Browser (sikker nettleser)

Sjekkliste og beskrivelse av hva du må gjøre i forkant og under gjennomføringen av en skoleeksamen med SEB.

Eksamen med tillatte hjelpemidler

 Eksamen med tillatte hjelpemidler.

Endre språk i Inspera

Her får studenten innblikk i hvordan man endrer språk i Inspera, generelt på alle ledetekster

Er din Safe Exam Browser oppdatert?

Sikker nettleser låser ned maskinen din under eksamensgjennomføringen slik at det bare er Inspera det er mulig å bruke.

Er du kjent med filopplasteren?

Filopplasting brukes ofte til hjemmeeksamen. Gjør deg kjent med den før eksamen.

Er du kjent med Teksteditoren?

Tips og hjelp til bruk av funksjoner i teksteditoren.

Har du gjennomført demoeksamen med SEB?

Hvordan gjennomføre en demoeksamen med SEB.

Har du gjennomført en demoeksamen?

Muntlig eksamen

Hva må studenten gjøre ved muntlig eksamen.

Signere ut eksamen

Noen type besvarelser skal slettes fra Insperas servere etter sensur. Dette kan studentene selv gjøre, hvis prøven er satt opp med en slik instilling.

Støttes nettleseren og operativsystemet ditt?