Search
 

Hovedansvarlig har tilgang til verktøyet Prøver, hvor det kan settes opp nye prøvegjennomføringer.  Under fanen "Prøver"  vises alle prøver du har opprettet som hovedansvarlig. Her opprettes også nye prøver. Hovedansvarlig har tilgang til alle oppgavesett som er opprettet i den/de organisasjonsenheten(e) de tilhører

Administrasjon av skriftlige begrunnelser

Hvordan bestille begrunnelser fra sensor, følge dem opp og sende begrunnelser til kandidater

Administrere bidragsytere

Hvordan administrere roller og brukere som er involvert før, under og etter en eksamen.

Anonymisering

Synliggjør kandidatenes navn for sensorer og andre admin-brukere

Automatisk innlevering

Prøver som ikke benytter sikker nettleser kan leveres automatisk ved prøvetidens utløp.

Brukeropplevelse for kandidat

Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer innstillingene for kandidatenes brukergrensesnitt.

Dele kommentarene til sensor med kandidater

Kommentarer sensor skriver i besvarelsen kan deles med kandidatene.

Tekst til tale

Denne artikkelen beskriver hvordan du aktiverer tekst til tale (TTT) for kandidater, og hvordan dette fungerer for kandidater.

Innholdsfortegnelse

Gi kandidatene en oversikt over prøven med innholdsfortegnelse som lister alle oppgavene

Karakterskala

Hvordan definere en prøves karakterskala.

Låne-PC med SEB

Hurtigguide for å klargjøre reserve-datamaskiner for skoleeksamener

Melde opp kandidater

Hvordan legge til kandidater på en prøve.

  • GruppeleveringHvordan administrere gruppelevering på en prøve.
  • KandidattyperOm de ulike typene kandidater som kan meldes opp til en prøve i Inspera Assessment.

Opprett og rediger kommisjoner

Hvordan opprette kommisjoner og fordele sensorer og kandidater

Plagiatkontroll

Plagiatkontroll sender kandidatens skriftlige svar til plagiatsjekk.

Planlagt ekstratid

Hvordan legge til planlagt ekstratid for én eller flere kandidater.

Prøvekode

Skriv inn en setning om hva denne funksjonen gjør for brukeren.

SEB versjonskonfigurering

Bestem hvilke versjoner av Safe Exam Browser (SEB) Inspera Assessment skal støtte for din institusjon.

Sensorveiledning

Bakgrunnen for sensorveiledning og hvordan sette inn en slik på en prøve.

Sette opp en prøve

Hvordan opprette en prøve i Inspera Assessment

Sikkerhetsinstillinger

Under sikkerhetsinstillinger styres  Sikker Nettleser, Plagiatkontroll, ID-kontroll og om Dagspassord skal være påkrevd

Tegneverktøy

Hvordan aktivere tegneverktøyet for kandidater.

Terskelverdier

Hvordan terskelverdier blir generert automatisk, og hvordan de kan redigeres.

Tidsinnstillinger

Hvordan definere start- og sluttidspunkt på en prøve

Generelle innstillinger på prøve

Maler

Opprett prøver enklere, raskere og med større sikkerhet.