Prosedyrer for eksamensvakt

Search
 

 

Andre insidenter

Prosedyrer for håndtering av andre insidenter på eksamensdagen

Problemer med pålogging

Anbefalte rutiner for å hjelpe Feide- og ikke-Feidekandidater med å logge på sine eksamener.

Problemer med Safe Exam Browser

Eksamensvakters prosedyrer ved problemer med Safe Exam Browser.

Tap av Internett

Anbefalte rutiner for administrering av kandidater som mister kobling til Internett.