Roller og rettigheter på eksamensdagen

Search
 

ActionsEksamensvaktStedsansvarligHovdeansvarlig

Med FS-synk

Se prøven i Prøveverktøyet

60 minutter før
prøven åpner 
60 minutter før
prøven åpner 

Se kandidater i Monitor

Se hendelser i Logg

Begrenset

Under utvikling

Sende meldinger til kandidater

Forlate SEB med hendelsespassord

Logge på SEB på nytt - med hendelsespassord

Trekke kandidat fra prøve

Legge til anonym engangsbruker


-

Legge til anonym Feide-bruker


-

Endre starttid


60 minutter før
prøven åpner

-

Endre sluttid


60 minutter før
prøven åpner

-

Frita kandidat fra SEB


Legge fil til besvarelse


Endre planlagt ekstratid


-

Endre ekstratid i forbindelse med hendelse


Åpne for ny levering (kandidat)


Åpne for sen besvarelse (prøve)


-

Laste opp offline besvarelse


Forhåndvise oppgavesett


60 minutter før
prøven åpner 

Laste ned oppgavesett som PDF


60 minutter før
prøven åpner

Laste ned kandidaters pålogginfsinfo som PDF


Se kandidaters besvarelse


Endre innstillinger for kandidaters tilgang til egen besvarelse


Slette kandidat (før kandidaten starter)


Invitere stedsansvarlige


Invitere eksamensvakter


Invitere sensorer-

Invitere hovedansvarligRegistrere Oppmøte

Registrere ID Sjekk

Aktivere/deaktivere stavekontroll for kandidaterAktivere/deaktivere prøveSynkronisere prøve FS


Koble fra prøve fra FS