Reserveløsninger

Search
 

 

Bytte til levering på papir for kandidat

Anbefalte rutiner for hendelser som medfører at kandidaten må levere på papir.

Erstatte kandidats PC under en prøve

Hvordan få kandidater over på en låne-PC når deres eget utstyr svikter.

Hvis Feide er nede

Anbefalte reserveløsninger for å opprette nye engangsbrukere, og distribuere brukernavn og passord for disse til kandiatene.