Search

Prosessen i sensurmodulen kan sammenfattes slik:

  1. Start sensur
  2. Godkjenn din sensur
  3. Gjennomfør felles vurdering
  4. Godkjenn fellessensur
  5. Skriv ut og signer eksamensprotokoll

 

 

 

 

Sensor mottar først en e-post om at h*an er invitert til å vurdere en eksamen. (Invitasjon)  I denne mailen er det også lenke til å logge seg på i Inspera. Etter innloggingen i Inspera, vil sensor få en oversikt, under Vurdering, over alle vurderinger som skal foretas. (Informasjon). Neste skritt i prosessen  (Din vurdering i figuren) er hver sensor vurderer alle kandidatene de skal vurdere, og avslutter sin vurdering. Når begge sensorer har gjort dette vil man få opp en felles vurdering. I den felles vurderingen (Felles vurdering i figuren) vil kandidatene man har vurdert ulikt vises, og sensorene må da bli enig om en felles vurdering for alle kandidater som avviker før man kan avslutte felles vurdering og ta ut protokoll.


 

Innlogging i Inspera

Hvordan logge inn i Inspera

Sensurer kandidater

Denne artikkelen viser hvordan du setter poeng/karakterer for hver kandidat

Godkjenn din vurdering

Denne artikkelen beskriver hvordan du godkjenner din egen vurdering når du har ferdigstilt egen sensur.

Fullfør felles vurdering

Denne artikkelen viser hvordan felles vurdering fullføres

Godkjenn felles vurdering

Denne artikkelen viser hvordan man godkjenner felles sensur etter at alle sensorer har fullført felles sensur.

Bruk av filter i vurderingsfasen

Oversikt over hvilke filtre som er tilgjengelige for sensor

Kommentere i besvarelsen

Hvordan kommentere direkte i kandidatens besvarelse

Laste ned og lese besvarelser på papir

Denne artiklen viser hvordan sensor kan laste ned, og eller skrive ut,  alle besvarelser 

Last ned og skriv ut vurderingsprotokoll

Prosedyre for nedlasting av vurderingsprotokollen

Overskrive poeng på automatisk rettede oppgaver

Her ser du hvordan du kan overskrive poengene i automatisk rettede oppgaver

Terskelverdier for sensor

Forklaring av terskelverdier.

Vurdere muntlig eksamen

Hvordan bruke Inspera til å vurdere muntlig eksamen.

Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål fra sensor

Gruppeeksamen - Kandidatlisten i Vurdering

Kandidatlisten i Vurdering gir sensor og hovedansvarlig bedre oversikt over vurderingsprosessen for gruppeeksamen

Sensor - Kandidatlisten i Vurdering

Kandidatlisten i Vurdering gir sensor en bedre oversikt over vurderingsprosessen

Vurderingslogg

Hvis Delt poenggiving er aktivert blir vurderingsloggen tilgjengelig i høyrepanelet i vurderingsverktøyet

Begrunnelse

Hvordan gi begrunnelse for karakterer i Inspera Assessment

Plagiatkontroll sensor

Hvordan sjekke plagiat i Inspera og hva viser den?

Karaktersetting i Excel

Hvordan eksportere og importere karakter med Excel eller tilsvarende.

Håndtegninger for sensor