Hovedansvarlige

Search
 

 

API for resultater

Skriv inn en setning om hva denne funksjonen gjør for brukeren.

Åpne for ny innlevering og levér på vegne av kandidat

Hovedansvarlig kan levere på vegne av kandidaten, hvis kandidat har glemt å trykke på lever

Arbeidsflyt for sensorer

Inspera Assessment støtter flere arbeidsflyter for å sette og godkjenne karakterer.

Avslutt sensors egen vurdering og åpne felles vurdering

Hovedansvarlig kan avslutte egen vurdering på vegne av sensor og dermed åpne for felles vurdering.

Eksport av poeng

Eksport av poeng fra en eksamen (CSV)

Gjenåpne en kommisjons felles vurdering

Hovedansvarlig kan gjenåpne felles vurdering slik at eventuelle feil i karakterer kan korrigeres.

Gjenåpne vurdering for kommisjoner

Hovedansvarlige kan gjenåpne vurderingen per kommisjon slik at eventuelle feil kan rettes opp

Hovedansvarlig - Kandidatlisten i Vurdering

Kandidatlisten i Vurdering gir sensor en bedre oversikt over vurderingsprosessen

Karakterskalaer

Forklaring av karakterskalaene

Tilbakeføring av karakterer til FS

Slik overføres resultater tilbake til FS

Tilgang til vurderingsprotokoll og resultater

Viser hvor hovedansvarlig kan finne, og eventuelt eksportere, vurderingsprotokoll etter at sensorer har godtkjent vurdering

Vis sensors kommentarer til kandidater

Aktiver for at sensor skal kunne dele kommentarer og riktige svar med kandidaten