Search
 

Inspera Assessment tilbyr 20 oppgavetyper hvorav 11 er automatisk vurderte, 7 krever manuell vurdering og 2 ikke vurderes. Mulighetene knyttet til hver oppgavetype varierer. For å gjøre oppgaveutformingen så enkel som mulig er oppsettet og logikken bak oppgavetypene er den samme. Står markøren i oppgaveteksten får en fire valg i høyrepanelet; Poeng, Hovedillustrasjon, PDF-dokument og Etiketter. Dette er generelle innstillinger som er tilgjengelig for alle oppgavetyper. Klikker en på det interaktive elementet (kandidatens svarområde) vises andre valg i høyrepanelet som er spesifikke for den valgte oppgavetypen.

Oppgavetyper som ikke skal vurderers, har ikke valg om å sette inn poeng.

 


Dokument

Ikke vurdert. Brukes til å gi kandidatene informasjon

Dra og Slipp

Automatisk vurdering. Besvares ved å dra og slippe tekst eller bilder

Feltvalg

Automatisk vurdering. Besvares ved å klikke på et felt i et bilde

Filopplasting

Manuell vurdering. Besvares ved å laste opp en fil

Flervalg (ett svar)

Automatisk vurdering. Kandidatene velger ett av flere mulige alternativer

Flervalg (flere svar)

Automatisk vurdering. Kandidatene kan velge flere riktige alternativer

Fyll inn matematikk

Automatisk vurdering. Besvares ved å fylle inn et matematisk uttrykk

Fyll inn tall

Automatisk vurdering. Besvares ved å fylle inn et tall

Fyll inn tekst

Automatisk vurdering. Besvares ved å fylle inn et ord eller en kort setning

GeoGebra

Inspera Assessment har en egen oppgavetype for å vise GeoGebra-innhold.

Langsvar

Manuell vurdering. Besvares ved å skrive en tekst

Muntlig

Manuell vurdering. Oppgaven vises kun for sensor

Nedtrekk

Automatisk vurdering. Kandidatene velger ett svar fra en nedtrekksmeny

Paring

Automatisk vurdering. Kandidatene matcher verdier i kolonner med verdier i rader

Programmering

Manuell vurdering. Besvares ved å skrive kodetekst

Sammensatt

Automatisk vurdering. Kombiner flere oppgavetyper i en oppgave

Sant / usant

Automatisk vurdering. Besvares ved å velge enten sant eller usant

Skjema

Skal ikke vurderes av sensor. Brukes til å hente inn ekstra informasjon fra kandidatene.

Tekstfelt

Manuell vurdering. Besvares ved å skrive inn ren tekst i ett eller flere felter

Utregning

Manuell vurdering. Besvares ved å skrive linjer med tekst, tall og matematiske uttrykk