Sikkerhetsinstillinger

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG     

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Prøveinnstillinger- Sikkerhet

Engelsk: Test settings - Security

 Under sikkerhetsinstillinger styres  Sikker Nettleser, Plagiatkontroll, ID-kontroll og om Dagspassord skal være påkrevd

Andre språk


  • Safe Exam, Browser for PC og Mac (SEB) - Bruk sikker nettleser.  Hvis eksamen skal gjennomføres med sikker nettleser, må du sjekke av boksene. Et hendelsespassord foreslås automatisk, og kan endres. Passord for innstillinger generes automatisk - dette passordet må kandidatene fylle inn for å få tilgang til prøven.
    Ved å velge krysse av for bruke av sikker nettleser,  vil det være mulig å legge inn avanserte innstillinger for SEB.
  • Bestill rapporter for plagiatkontroll
  • Krev Dagspassord: Når du setter opp en prøve, er det mulig til å kreve et passord for at kandidater skal få åpne prøven. Passordet endres daglig. Ved å distribuere dette passordet i lokalet rett før prøven starter, kan det fungere som en sjekk på at kandidatene befinner seg i lokalet. 
  • ID-kontroll: Kontroller kandidatenes ID, og bekreft eller avvis i Monitor. Kandidatene får ikke logge ut sikker nettleser før de har fått sin ID kontrollert. Dersom formålet kun er å registrere hvem som møter, les mer om å ta oppmøte.