Er du kjent med Teksteditoren?

  FORBEREDELSESTUDENT

Tips og hjelp til bruk av funksjoner i teksteditoren.

Andre språk


Tips:

 Ved å føre musepekeren over de ulike ikonene i i teksteditoren, vil det vises en etikett med beskrivelse for hvert ikon. 

Din besvarelse lagres automatisk hvert 15. sekund. Du får oversikt over sist lagret og tilkoblingsstatus i verktøymenyen uansett hvor du er i oppgaven. Det opprettes et snapshot hvert 15. minutt. Dette er en midlertidlig backup, øyebliksbilde, av tekst skrevet i langsvarsoppgaver. Fullskjermvisning NY OKTOBER 2017

Trykk på fullskjermvisning for å få opp et større bilde å jobbe med. 

Verktøylinjen vil ligge tilgjengelig på toppen av skjermen, uansett hvor lang teksten din er. 

Midlertidlig sikkerhetskopier  NY OKTOBER 2017

Midlertidig sikkerhetskopier, øyeblikksbilder,  blir lagret i nettleserens minne. Det er kun tilgjengelig i en pågående oppgave. Om du logger ut, eller oppdaterer nettleseren vil de midlertidige sikkerhetskopiene nullstilles.

Med midlertidig sikkerhetskopi, kan du gå tilbake til en tidligere versjon i langsvarsoppgaver. Sikkerhetskopiene opprettes så lenge du er inne og skrive i den samme oppgaven. En ny midlertidig sikkerhetskopi tas hvert 15. minutt og lagres i nettleserens minne. Dette betyr:

  • At den fungerer både når du er online og offline
  • Du kan navigere mellom oppgaver uten at sikkerhetskopiene nullstilles
  • Oppdatering av nettleseren (refresh), vil fjerne midlertidig lagrede versjoner. Merk: Det er ikke mulig å oppdatere nettleseren i SEB.
  • Sikkerhetskopiene, som er midlertidig lagret,  er kun tilgjengelig mens man er inne i samme sesjon. Ved utlogging, tømmes listen over midlertidige sikkerhetskopier


Det lages en sikkerhetskopi hvert 15. minutt. Om du skriver i en langsvarsoppgave  i 14 minutter, navigerer videre til neste oppgave, og deretter navigerer tilbake til langsvarsoppgaven, vil telleren starte på nytt, og det må "skrives" i nye 15 minutter for at det skal opprettes en midlertidig sikkerhetskopi.


Om du velger å benytte deg av en tidligere versjon av oppgaven, lages det en ny midlertidig sikkerhetskopi med den versjonen du hadde opprettet før valget om å gjenopprette en tidligere versjon ble foretatt.

Formel  NY OKTOBER 2017

Ved å bruker trykke på "formel", kan du sette formler inn i en langsvarsoppgave. Legg merke til at det er to faner i formeleditoren, Basic og Avansert. 

Trykk Ferdig når du skal sette inn formelen i langsvaret ditt.

Tabell


1) Her bestemmes antall rader og kolonner.

2) Her settes tykkelsen på rammen i pixler. Hvis du setter verdien til 0, vil ikke rammestrekene synes.


Du kan bruke tabell uten rammetørrelse for å organisere teksten. Ønsker du innrykk i teksten din (der du i vanlig tekstbehandligsprogrammer ville brukt tabulatortasten), kan det være lurt å legge en tabell i bakgrunnen uten rammestørrelse. Da kan du bruke kolonnene som innrykk.


3) Bredden på tabelen kan angis i flere måleenheter. Ved å skrive inn et tall i tekstfeltet, angis bredden i piksler. Andre gyldige enheter er %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc.


Tips

Hvis du velger 100% vil den alltid fylle hele tekstboksen i bredden, og være responsiv


4) Du kan dra boksen større/mindre ved å "ta tak i" den grå trekanten og dra utover.


Tabellen kan endres etter at den er opprettet ved å høyreklikke på tabellen. Da får du en handlingsmeny, der du kan redigerere hele tabellen, sette inn flere rader og kolonner og redigere på cellenivå. Det kan være lurt å sette cellestørrelse under celleegenskaper så du har full kontroll på tabellen din.
Ekstra hurtigtaster for PDF i langsvarsoppgaver

  • Roter dokumentet med klokken: r
  • Roter dokumentet mot klokken: shift + r
  • Aktiver tekstmarkering: s
  • Deaktiver tekstmarkering: hTegning

Tegn frihåndstegninger i langsvarsoppgaver ved å bruke mus. Har du touchscreen, kan du bruke  stylus eller fingeren din.

Den som har opprettet prøven kan ha deaktivert muligheten for tegning.

Brukerveiledning trinn-for-trinn:

1) Klikk på ikonet for tegning i editoren

2) Lag tegningen din.

I tegneverktøyet kan det tegnes på frihånd (pennen), eller lages ulike figurer.

a) Stroke - Fargen på rammen rundt figurer

b) Fill - Fyllfargen på figurer

c) Bg - Bakgrunnsfargen på lerretet.

3) Klikk på Lagre og lukk for å sette tegningen inn i teksfeltet.


4) Du kan fortsette å tegne, eller redigere tegningen din, ved å kloke på tegningen og deretter på ikonet for tegning igjen.Stavekontroll

Stavekontrollen åpnes i et eget vindu.

Den som har opprettet prøven kan ha deaktivert muligheten for stavekontroll

Brukerveiledning trinn-for-trinn:

1) Klikk på ikonet for stavekontroll i verktøymenyen i editoren.


2) I stavekontrollvinduet vil de ordene som må sjekkes, og eventuelt er feilstavet, vises med understrek. Du får opp forslag til endringer nederst. Alt som endres i dette vinduet, vil automatisk genereres til den orginale teksten.

Bytte av språk gjøres i nedtrekksmenyen oppe til høyre.


De ordene som ikke skal endres, gjerne sammensatte ord, klikker du deg bare forbi. Det går ikke an å legge til ord i ordboken.

3) Når du er ferdig, trykker duOrdteller

Som student er det nyttig å ha oversikt over hvor mange ord du har skrevet. 
Ordtelling vises nederst i høyre hjørne av editoren:


Maksimum antall ord

I noen tilfeller kan du bli bedt om å ikke skrive mer enn et visst antall ord. 
Begrensningen vises da som <antall ord skrevet>/<maksimum tillatte ord> som vist her:

Grensen er satt til 500 ord og studenten har skrevet 115 ord


Når maksimumsgrensen er nådd blir indikatoren rød, og du får ikke lov til å skrive inn flere ord