Hendelsespassord

GJENNOMFØRING HOVEDANSVARLIG STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT 

Eksamener med SEB (Safe Exam Browser) vil alltid ha et hendelsespassord.

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Hendelsespassord

Engelsk: Invigilator Password

Introduksjon

Formålet med hendelsespassord er:

  • Å hjelpe en kandidat til å gå ut SEB under eksamen
  • Å hjelpe en kandidat som må starte SEB to ganger eller mer på samme eksamen
  • Å hjelpe en kandidat som ønsker å trekke seg fra eksamen (tilgjengelig på forespørsel)
  • Å hjelpe en kandidat til å levere hvis internett er frakoblet (offline)


Passordets tilgjengelighet

Passordet vil bli synlig for stedsansvarlig og eksamensvakter én time før eksamen starter

Hvordan sette Hendelsespassord:

1. I prøveoppsettet > Instillinger, klikk Bruk sikker nettleser

2. Skriv inn et passord du ønsker å bruke, eller bruk det som automatisk blir generert fra Inspera Assessment.Hendelsespassord i åpen nettleser

NY!

Fra juli 2018 er det mulig å aktivere bruk av hendelsespassord også for åpne nettlesere. Denne funksjonaliteten krever aktivering.
Etter aktivering vil innstillingen finnes i prøveinnstillingene, under Sikkerhet og Åpen nettleser.
Hendelsespassord for åpen nettleser kan brukes for seg selv, eller i kombinasjon med sikker nettleser. 

Hensikten med denne funksjonen er å forbedre sikkerheten i følgende scenarioer:

  • Prøver som gjennomføres med åpen nettleser i datasal med maskiner eid av institusjonen
  • Kandidater som fritas fra sikker nettleser

Hvordan det fungerer

På samme måte som i gjennomføringer med sikker nettleser så vil hendelsespassord forhindre kandidaten fra å åpne prøven flere ganger.

Spørsmål om hendelsespassord dukker opp når:

  • Kandidaten forsøker å navigere til Dahsboard før besvarelsen leveres
  • Kandidaten forsøker å åpne og fortsette i en prøve kandidaten allerede har startet på.