Dagspassord

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG  STEDSANSVARLIG EKSAMENSVAKT  
Sette Dagspassord for å entre prøven

Andre språk

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Dagspassord

Engelsk: Day password

Introduksjon

Når du setter opp en åpen eksamen , kan det gis et passord for at kandidatene skal  få tilgang til eksamen. Passordet deles ut rett før før eksamen starter.


Slik gjør du

1. I prøveoppsettet > Sikkerhetsinstillinger, velger du Dagspassord påkrevd

2) Passordet finner du igjen etter at prøven er aktivert på den dagen prøven starter.

Hvis prøven ikke har startet ennå, vil denne meldingen vises: