Opprette FS-prøve

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG     


Hva kommer direkte fra FS og hva må fylles inn manuelt i en prøve

Andre språk


Introduksjon

FS-prøve kan benyttes når det er satt opp en integrasjon mot det studieadministrative systemet FS. All informasjon om kandidater, sted, tid, fag osv. hentes over fra FS til Inspera Assessment og kan synkroniseres med FS.

Slik gjør du


Logg inn i Inspera og klikk på "Prøve" i toppmenyen. For å lage en FS-prøve trykker du på Lag ny prøve og velg i "FS" i nedtrekksmenyen.

1 Velg FS-prøve

Lister over prøver som er overført til Inspera Assessment vises i oversikten. Det er mulig å søke og filtrere listen, blant annet ved å velge et intervall for start-dato. Velg prøven som skal opprettes i listen ved å klikke på den, og klikk så på "Opprett prøve". Merk at prøver som har status "Already synced" er allerede opprettet som prøve i Inspera Assessment og kan ikke velges på nytt.

Listen vil i utgangspunktet inneholde prøver med startdato inntil én uke før dagens dato, og fem måneder etter dagens dato. Hvis du leter etter en prøve med en annen startdato kan du bruke datofilteret. 

Prøven er nå opprettet og informasjon om prøven importeres fra FS. Klikk her for å se en oversikt over hva som importeres.

På toppen av siden med informasjon om prøven vises informasjon om at testen er synkronisert med FS:

Sist oppdatert for feks. 8 dager siden er tidspunktet for når siste oppdatering av informasjonen fra FS til Inspera Assessment ble gjort. Prøven synkroniseres automatisk med FS hver halvtime. Hvis det er gjort endringer for gjeldende prøve i FS etter siste oppdatering til Inspera Assessment, hentes endringene over. Prøven kan også synkroniseres ved å klikke på "Oppdater nå". 

2 Oppsett


Mye av informasjonen som er nødvendig for å sette opp en test importeres fra FS. Feltene er grået ut og kan ikke endres i Inspera Assessment. For å oppdatere feltene må FS oppdateres og deretter synkroniseres informasjonen automatisk eller ved å klikke på "Oppdater nå".

Nytt 2. november 2018: Dersom start- og sluttid ikke overføres fra FS vil disse feltene være åpne for redigering i Inspera. 


Innstillinger 

Innstillinger er likt for oppsett av IA-prøve, FS-prøve og Ladokprøve.


3 Kandidater

Klikk på "Redigere" for å administrere kandidatene som er overført fra FS.


Kandidatene importeres automatisk fra FS. Planlagt ekstratid som er tildelt kandidaten i FS importeres også. Hvorvidt stavekontroll skal være tilgjengelig for alle kandidater bestemmes i forrige steg, dvs. Oppsett. I dette steget kan stavekontroll slås av/på for enkeltkandidater.

4 Vurderingsinnstillinger

Klikk på "Vurderingsinnstillinger" eller "Neste" nederst på siden for å gå til neste steg; vurderingsinnstillinger.

Velg hvilken karakterskala som skal benyttes. I de tilfeller hvor oppgavesettet består av ett eller flere automatisk evaluerte spørsmål, må terskelverdier benyttes. Hvis det kun er manuelt evaluerte spørsmål, er det valgfritt å benytte terskelverdier. Merk at hvis sensor skal sette poeng i stedet for karakter på hvert spørsmål, må terskelverdier benyttes. I dette steget kan det også legges til en sensorveiledning.

5 Bekreft innstillinger

Når du er ferdig med oppsettet, klikk på "Aktivering", eller "Neste", for å gå til neste steg; bekreft innstillinger. 

6 Aktiver

Testen aktiveres ved å klikke på "Aktiver". Les teksten i bekreftelsesvinduet nøye før endelig aktivering bekreftes ved å klikke på "Aktiver".Mer informasjon om hvordan administrere en prøve som er aktivert finner du her.

7 Legg til bidragsytere

Bidragsytere kan bli lagt til prøven når som helst i stegene beskrevet over. I øverste høyre hjørne vises en nedtrekksmeny der bidragsytere med ulike roller kan legges til. Merk at sensorer importeres fra FS og kan ikke endres i Inspera Assessment. Les mer om hvordan administrere bidragsytere her.