Opprette IA-prøve

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG


Hvordan opprette en Inspera Assessment-prøve (IA-prøve)
Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Lag en Inspera Assessment-prøve

Engelsk: Create an Inspera Assessment test

Introduksjon

Det opprettes IA-prøver når det ikke er satt opp noen integrasjon mot et studieadministrativt system. All informasjon om tid, fag og kandidater lages da manuelt i Inspera Assessment.

Slik gjør du

1 - Velg IA-prøve

Logg inn i Inspera og klikk på "Prøve" i toppmenyen. For å lage en IA-prøve trykker du på Ny prøve og velg Inspera Assessment i nedtrekksmenyen.2 - Oppsett

Fyll ut prøveoppsettet med navn på prøven og velg et oppgavesett som skal knyttes til prøven. 

Under oppsettet legger du også til tidsintervall for prøven - altså start og sluttidspunkt, samt eventuelt varighet og en prøvebeskrivelse.

Informasjonsdokument (valgfritt)

Her kan det legges inn informajson som skal være tilgjengelig for kandidatene før prøven starter. 
Teksten vil være synlig på kandidatens Dashboard. Teksten vil ikke være synlig når prøven er åpen, og det anbefales derfor ikke at hjelpetekst for oppgavene legges inn her. 

Legg til kandidater

Neste skritt er å legge til kandidater. Ved å trykke på Redigere, åpnes en ny fane.


Velg Legg til, og velg mellom de ulike kandidattypene:

 • Engangsbrukere - Der legges Kandidat-ID og evt. ekstratid inn på hver kandidat. Systemet kan generere en liste automatisk for deg. Da velger du bare antall kandidater.
 • CSV Import (SSO) - Det kan importeres FEIDE-brukere fra csv.fil. Denne må inneholde kandidat-id og feidebrukernavn@institusjonens feide-realm
 • Permanente brukere - Der kan det opprettes brukere som kan gjenbrukes. Disse legges inn med fornavn og etternavn. De kan importeres fra en csv. fil. Da må filen ha følgende kolonner: Fornavn; Etternavn


Etter at kandidatene er lagt til, velges om det skal være gruppelevering eller individuell levering. Individuell vurdering er standard instilling, så ved dette valget, trengs ingen aksjon.

Innstillinger

Sett innstillingene for:a) Generelle innstillinger
Her velger du om det skal være muntlig/praktisk prøve og om det skal være automatisk innlevering

b) Sikkerhet
Her velges det om det skal være en skoleeksamen med sikker nettleser (SEB) og/eller Lockdown for Chromebooks. Når dette gjøres, settes også hendelsespassord, samt at en firesifret pinkode blir opprettet, som skal brukes av stuidentene for  å entre prøven med SEB.
Bestilling av plagiatrapport, ID-kontroll og Dagspassord. Dagspassord brukes når det er ønske om at studentene må taste inn et passord for å få åpnet prøven. Dette passordet gis da ut minuttene før prøven starter. NB: Ved skoleeksamen med SEB, brukes ikke Dagspassord. 

c) Gjennomføring
Her er valget for å aktivere Stavekontroll og Dekativere tegneverktøy i teksteditoren i langsvarsoppgaver.

d) Etter innlevering
Tilgang til besvarelse:
Ved å gi tilgang til besvarelse, vil det gis ytteligere 3 eller 4 valg.

1) Denne gir kun tilgang til besvarelsen så lenge kandidaten er inne  i sikker nettleser. Om du velger dette, forutsetter det at du også har valgt 3) umiddelbar tilgang etter levering. Studentene har bare tilgang til besvarelsene mens de er i den aktive SEB-sesjonen. Om de logger ut, vil de ikke ha tilgang til besvarelsen, da de ikke har mulighet til å logge på SEB igjen.

2) Her får kandidatene oversikt over hvor de har svart riktig/galt samt totalt antall poeng på en resultatside. Poeng for manuelt vurderte oppgaver vil bli tilgjengelig for kandidaten etter at vurderingen er ferdig og godkjent, og det forutsetter at arbeidsflyt for kommisjoner er satt til "Delt poenggiving"

3) Ved å velge dette alternativet, vil kandidatene få tilgang til besvarelsen rett etter innlevering - før prøven er avsluttet. Uten dette alternativet får kandidatene tilgang til besvarelsen etter at prøven er avsluttet. 

4) Dette gir kandidatene mulighet til å slette/signere ut sin egen besvarelse fra hele systemet. Kandidatene får tilgang til å signere ut sin besvarelse etter at vurderingen er fullført. 

"Tillat at kandidater kvitterer ut sin egen besvarelse" er en funksjon som kun finnes hos noen få, og som må bestilles hos Service Desk

Resultatside:

Denne innstillingen anbefales bare for prøver med kun automatisk vurderte oppgaver.

Aktiver resultatside viser en resultatside for kandidaten umiddelbart etter at besvarelsen er levert. Denne er begrenset til pågående sesjon, og dersom kandidaten logger ut og inn igjen så vil ikke resultatsiden lenger være tilgjengelig. Resultatsiden kan ytterligere begrenses ved å kun vise totalsum, kandidaten vil da ikke få opplyst oppnådde poeng per oppgave. 

Tilgang til sensors kommentarer og riktige svar:

Vis sensors kommentarer til kandidater og Dele kommentarene til sensor med kandidater
3 - Design

Under design, kan den som oppretter prøven se oppgavesettet som kandidatene ser det. Design inkluderer alle elementer kandidatene vil se under eksamen.3 - Sett innstillinger for studentgrensesnittet. Forhåndsvis oppgavesettet med innstillinger som hovedansvarlig kan definere i prøveverktøyet:

 • Skjul navigeringsfelt
 • Deaktiver naviger-tilbake-knapp
 • Vis innholdsfortegnelse
 • Skjul oppgavetittel
 • Oppgavenummerering
  • Alfanumerisk og seksjoner (1a, 1b, 1c...)
  • Numerisk og seksjoner (1.1, 1.2, 1.3...)
  • Sekvensielt (1, 2, 3...)
 • Aktiver flagging
 • Vis maksimum poeng per oppgave

Forhåndsvis på ulike enheter. Se hvordan oppgavens layout fungerer på ulike skjermstørrelser.

Merk

Legg merke til at forfatter har satt opp Design fra forfatterverktøyet. Om dette oppsettet endres på, kan det tilbakestilles ved å trykke på lenken: Hent fra oppgavesett.


4 - Vurderingsinnstillinger

Klikk på "Vurderingsinnstillinger" eller "Neste" nederst på siden for å gå til neste steg; Vurderingsinnstillinger.Velg hvilken karakterskala som skal benyttes. I de tilfeller hvor oppgavesettet består av ett eller flere automatisk evaluerte spørsmål, må terskelverdier benyttes. Hvis det kun er manuelt evaluerte spørsmål, er det valgfritt å benytte terskelverdier. Merk at hvis sensor skal sette poeng i stedet for karakter på hvert spørsmål, må terskelverdier benyttes.

Bruk av terskelverdier kan skrus av og på også etter at prøven er aktivert, og helt fram til vurderingen starter.

I dette steget kan det også legges til en sensorveiledning.5 - Aktivering

Når du er ferdig med oppsettet, klikk på "Aktivering", eller "Neste", for å gå til neste steg; bekreft innstillinger.

Det vises en oppsummering av oppsettet, til gjennomsyn, med spørsmål om du er klar til aktivering. På dette stadiet kan du navigerer tilbake via menyen nederst og rette eventuelle feil eller mangler. Er alt riktig, velger du deretter den orange knappen for Aktiver.

Da vil du få en bekreftelsestekst. Les nøye gjennom og trykk deretter på Aktiver nederst i høyre hjørne.


Prøven er nå aktiv og har status "planlagt".6 - Legg til bidragsytere

Bidragsytere kan bli lagt til prøven når som helst i stegene beskrevet over. I øverste høyre hjørne vises en nedtrekksmeny der bidragsytere med ulike roller kan legges til. Les mer om hvordan administrere bidragsytere.