Opprette Demoprøve

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG      
Denne artikkelen lærer deg hvordan du oppretter en demoprøve.

Andre språk

Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Opprette en demoprøve 

Engelsk: Create a demo test

Introduksjon

Demotester blir brukt for å forberede kandidatene til prøver. Med demotestene får man sjekket om kandidatens datautstyr fungerer som ønsket, samt at kandidaten selv blir kjent med eksamensformen og det tekniske aspektet ved prøven. En demoprøve kan gjennomføres av kandidaten når som helst, og et ubegrenset antall ganger.

En demotest vil være tilgjengelig for kandidatene i deres dashboard. Kandidaten velger fanen lengst til høyre, kalt Demoprøver:


Opprett demoprøve


En må ha utvidet tilgang for å kunne opprette en demoprøve


1. Velg Prøver i hovedmenyen.
2. Velg Ny prøve, og Demo i nedtrekkslisten. 


I oppsettet for demoprøven:
3. Gi prøven et navn
4. Velg et oppgavesett. Lag gjerne et oppgavesett som inneholder de samme oppgavetypene som skal brukes på skarp eksamen så kandidatene kan gjøre seg kjent med funksjonaliteten i disse 
5. Angi tidsrom demoprøven skal være tilgjengelig
6. Skriv inn tekstlig informasjon om prøven. Dersom demoprøven skal kreve sikker nettleser kan informasjonsdokumentet benyttes til å gi kandidatene SEB-passordet de må ha for å åpne prøven

Du må også definere prøvens sikkerhetsinnstillinger slik du ønsker, og alternativer for demoprøve. 
NB: Hvis hensikten med demoprøven er at kandidatene skal teste BYOD-eksamen (Bring-Your-Own-Device) med sikker nettleser (Safe Exam Browser), må du velge Bruk sikker nettleser i sikkerhetsinnstillingene.
Kandidatene vil da måtte installere SEB (Safe Exam Browser), og ha Passord for innstillinger (SEB-passord) for å kunne gjennomføre Demoprøven.

Kandidater og vurderingsinnstillinger

Kandidatlisten er ikke tilgjengelig da det er ikke nødvendig å tilordne kandidater til demoprøven. Alle kandidater med Feide-tilhørighet til institusjonen kan logge inn i Inspera Assessment og ta demoprøven.


Man skal heller ikke definere vurderingsinnstillinger på prøven, da resultatene ikke lagres og dermed ikke vurderes av sensor:Aktivering

Siste skritt er å aktivere prøven. 
Når du går til Aktivering vil du bli presentert en oppsummeringsside. Sjekk nøye at alt er som det skal være, og trykk deretter Aktiver:


I den påfølgende dialogen bekrefter du at prøven skal bli tilgjengelig for kandidatene:

Demoprøven er nå tilgjengelig for kandidatene i deres dashboard.