Plagiatkontroll

FORBEREDELSER HOVEDANSVARLIG     
Plagiatkontroll sender kandidatens skriftlige svar til plagiatsjekk.

Andre språk


Denne artikkelen vil ikke lenger oppdateres. Ny artikkel finnes på support.inspera.com.

Norsk: Plagiatrapport

Engelsk: Plagiarism reports

Introduksjon

Hovedansvarlig kan velge om plagiatrapporter skal genereres for alle kandidaters innleveringer på en prøve. Dette gjøres i forberedelsesfasen, og rapportene vil være klare for sensor(ene).

  • Plagiatrapporten krever at en integrasjon er satt opp med en ekstern plagiattjeneste, for eksempel Ephorus eller Urkund
  • NYHET! Hos noen institusjoner er det en administrativ oppgave å vurdere plagiatrapporten. Ønsker dere at rapporten/fanen i vurdering kun skal vises for hovedansvarlig, ta kontakt med Service Desk


Bestille plagiatkontroll (hovedansvarlig)

1. Når du oppretter en prøve, aktiver valget Bestill rapporter for plagiatkontroll i oppsettet for prøven:


2. Når prøven er gjennomført, vil plagiatrapporter for besvarelsene bli tilgjengelig for sensorene:

Sensor velger fanen Plagiatkontroll på en kandidats besvarelse. Den prosentvise delen av besvarelsen som finnes i andre kilder vil vises.
Trykker man knappen Vis rapport, får man en utfyllende rapport om plagiat-tilfellet.

Hvis systemet ikke finner tegn til plagiering vil dette bildet vises:

Les mer om vurdering 

Bestille plagiatkontroll (sensor)

Hvis hovedansvarlig ikke har bestilt plagiatkontroll før prøvens gjennomføring, vil plagiatrapporter ikke være tilgjengelig for sensor.
Sensor kan da selv bestille en slik rapport ved å velge knappen Bestill rapport: